Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Turboladen på Statens Værksteder har Silas Inoue arbejdet på en soloudstilling til Horsens Kunstmuseum med titlen Lower Lifeforms. Titlen udspringer af Inoues grundlæggende interesse for at arbejde med levende organismer.

Juli 2023

Projektet er både en hyldest til såkaldte laverestående livsformer, såsom svampe, bakterier, mikrober og til den type af materialer, der ofte anses for at være urene og værdiløse.

Lower Lifeforms refererer til menneskets hierarkiske tilgang til naturens mange livsformer, og menneskets mangel på empati over for organismer, som vi ikke kan identificere os med, som f.eks. orme, snegle, tusindben og andre komposterende organismer.  

Udstillingen vil udfolde sig som en fabulerende underverden af dæmoniske væsner, antropomorfe insekter, forstørrede vandorganismer og biofuturistiske byer beboet af skimmelsvampe. 

Selvom udstillingens værker vil portrættere ikke-menneskelige væsner og entiteter, handler Lower Lifeforms i høj grad om os mennesker, og de mere eller mindre sympatiske tilbøjeligheder, der kendetegner vores art og den tid, vi lever i. 

Mit primære fokus under opholdet på Statens Værksteder har været et nyt, større skulpturelt værk med titlen Wash. Værket består af et stort egetræs-spabad, hvori et udefinerbart væsen, sammensat af brugte autodele, bader.   

Jeg har benyttet metalværkstedet og dets faciliteter i formgivningen af væsenet. Turboladens store rum har muliggjort eksperimenter med installering af værket.

Ud over Wash har jeg arbejdet på blyantstegninger og andre mindre skulpturelle værker, som vil indgå i udstillingen på Horsens Kunstmuseum. Desuden har jeg samarbejdet med forfatter, Sophia Handler, om teksten til udstillingskataloget.