Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På tekstilværkstedet har Siff Pristed været vidt omkring i sine tekstileksperimenter – fra hvidætsning til flydende udtryk med transfertryk og marmoreringer. Udforskningen af teknikker forholder sig til tre stemninger, som hun udfolder i de store tekstilværker.

Mønstrene vokser ind i hinanden på de fem meter lange stykker viscose. I et fortsættende forløb arbejder Siff Pristed med reaktive farver, marmoreringsteknikker og hvidætsning på tekstilværkstedet. Hun eksperimenterer først med de forskellige trykteknikker på små tekstilprøver, som hun grupperer i tre stemningsbilleder. Herefter videreudvikles udtrykkene til sammensatte overflader i de store værker.

Den første stemning koncentrerer sig om cirkulære bevægelser, som atomer, molekyler og celler, med en vægt på røde, gule og sorte elementer. I det store tekstil på trykbordet udvikler mønstrene sig fra et stregmønster af rektangulære figurer over i en diffus flade af prikkede farveformationer.

”Normalt blander man farvestof ind i fortykkelsen, men her har jeg drysset farvestoffet ud på tekstilet og så trykt med den ”transparente” fortykkelse henover for at fiksere det,” forklarer Siff.

Tribalmønstre og flydende transfertryk
I næste stemning har hun sammensat en række grønlige figurative mønstre med inspiration i masker, våben og andre folkloristiske referencer. Her dominerer spidse former og hårdt optrukne elementer trykprøverne, hvor de figurative kvaliteter giver sammensætningen en symbolsk tyngde. Imens er den sidste stemning præget af et vandigt og drømmende udtryk, hvor Siff især har benyttet sig af transfertryk med Bafixan til at opbygge farvefladerne.

”Med transfertryk kan man opnå flydende udtryk, for når du maler på papiret, kan du ligesom med akvarel bruge vand til at fortynde og tvære ud. Med de traditionelle trykteknikker tænker man jo tit i mere skarpe tryk. Så nu prøver jeg at forstå, hvordan jeg kan opnå den kompleksitet på andre måder,” fortæller hun.

Ved at male med de vandopløste farver på papir kan Siff opbygge lag af cirkler, når hun trinvis overfører lilla, gule og sorte på tekstilet. Til stemningen har hun også arbejdet med den tyrkiske marmoreringsteknik ebru, hvor hun ved at dryppe farve ned på en algebaseret væske kan danne mønstre i overfladespændingen. Traditionelt er teknikken brugt til papirtryk, mens hun har forsøgt at overføre den til tekstile elementer. Det kræver dog lidt øvelse endnu, forklarer Siff, da det er svært at få det bløde tekstil lagt præcist ned i baljen.

Bevægelse i projektionsfladerne
De endelige værker tænker Siff som en slags ruller, hvor bevægelsen er central.

”Jeg havde en forestilling om nogle gamle pergamentruller, hvor historien udvikler sig, som man ruller dem ud. Men stadig i tekstilflader med mønster i et forløb, der udvikler sig. Så tekstilet styrer den fortælling, der kommer ud af det.”

De store tekstile flader skal installeres, så de kan fungere som rum og projektionsflader, når Siff skal lave en performancerække på Non-Space i Århus.