Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Keramiker Asger Kristensen har udforsket karret, som et skulpturelt og et funktionelt objekt, gennem utallige ler- og glasureksperimenter.

Asger Kristensen har udformet flere store kar med inspiration og fascination af Skarpsalling-karret – et af de mest kendte og smukke eksempler på stenalderkeramik fra tiden omkring 3200 f.Kr. Et historisk kar med en kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet og et godt bevis på, hvor velegnet den forholdsvis flade yderside er til billedfortælling. Dette er netop nøgleord for Asgers udvikling af Keramiske sammenstillinger mellem det drejede kar og organiske objekt.

Egen lerblanding
”Jeg kan godt lide den langsomme proces ved at genbruge og fremstille nyt ler”. For at finde frem til den rette lerblanding eksperimenterer Asger i prøveovnene for at se, hvordan leret reagerer, og hvilken farve det får.

Karrene er bygget op med dreje- og modelleringsteknik, hvor drejeskiven har den funktion at styre formen på plads. Asger har anvendt tre drejeskiver for frit at kunne arbejde på flere kar ad gangen. Det er centralt, at karrene ikke bliver for tynde, for så kan de ikke bære den tykke glasur. De gøres dog bevidst tyndere i kanten for at skabe et elegant udtryk. Asger bruger alene sin fornemmelse og erfaring til at finde den rette tykkelse.

Karrene glasurbrændes over 18 timer og afkøles langsomt over længere tid af hensyn til de store spændinger, der er i leret. Mens Asger venter på, at karrene afkøler, sidder han og noterer i sin store logbog. Her skriver han alle processer, eksperimenter og tanker ned og laver løbende små skitser af opstillinger og former. På den måde kan han altid gå tilbage og finde en form, en glasuropskrift, en opstilling, eller hvad han har været inspireret af på et bestemt tidspunkt i processen.

Glasuren
Forud for påføringen af glasur ligger eksperimenter og prøvebrændinger på mindre kar for at finde frem til det ønskede udtryk og glasurtykkelse. I en kontinuerlig proces prøver Asger sig konstant frem med sine glasurer og er særligt opmærksom på spændingsfeltet mellem styrede processer og materialets egen vilje:

”Jeg er meget optaget af, at ting har en bestemt orden. En orden, jeg har hjulpet på vej.”

Med udgangspunkt heri pensler han glasuren på i et rytmisk mønster, i en vekslen mellem tykke og tynde lag for at opnå en ensartethed.

Skulpturelle objekter
Sideløbende har Asger udviklet større væghængte objekter. Vægobjekterne er sammensatte extruderede rør, der under brændingen er placeret lodret for at styre glasurløbet.

De færdige objekter er et resultat af to måneders forskning og undersøgelser.

Skrevet af Fanny Menaka Dons