Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Under sit ophold på Statens Værksteders metalværksted har Laurits Gulløv arbejdet på fire aluminiumsskulpturer, der indgår i udstillingen ”Tools to line the curved” på udstillingsstedet OK Corral.

Feb. 2022

Udstillingen kredser om menneskets trang til at strukturere og håndtere det uhåndgribelige, og aluminiumsskulpturerne minder om store forvoksede æggedelere, der her fungerer som billede på en pålagt struktur.

Skulpturerne er produceret ved at valse aluminiumsskinner, så de tilsammen danner abstrakte hulrum.

Tools to Line the Curved

Der findes i vestlig kontekst en ofte mødt kulturel selvfortælling, der hævder, at det ligger til menneskets biologi at forholde sig nysgerrigt og videbegærligt til sin omverden. Det er denne drift, påstås det, der har været motoren bag de civilisatoriske fremskridt, der har skabt moderniteten.

Fortællingen skygger imidlertid for en anden udlægning: At ubehag overfor det, der forekommer sammenfiltret og ukendt har ført mennesker til konsekvent at bestræbe sig på at strukturere omgivelserne. Sådan har man søgt redskaber til at få overblik og kontrol i en tumultarisk verden, der i løbet af et par århundreder omhyggeligt er blevet opskåret, fininddelt og klassificeret.

Alligevel fremstår den i dag ikke mindre kaotisk end tidligere. Med globale forsyningskæder, multinationale selskaber, internet og højhastighedsinfrastruktur er verden i dag en uigennemskuelig jungle af komplekse samspil og uhåndgribelige forbindelser. Hvis der er en drift, findes den her, i feedback-loopet mellem struktureringen og de uforudsete følger den kaster af sig.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond