Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ruth Campau har på Statens Værksteder arbejdet på soloudstillingen “Sunset Boulevard” til Bornholms Kunstmuseum med åbning forår 2022. Campau har længe eksperimenteret med maleri i et udvidet felt, især har hun skabt værker, der betoner samspillet med de arkitektoniske omgivelser, hvilket også gør sig gældende i dette tilfælde.

Aug. 2021

Ruth Campaus værker har en umiddelbar enkelhed i sit udtryk, men er ofte store og voluminøse i de rum, de installeres i. Campau afspejler i sin praksis flere af de store retninger, der har været dominerende inden for den moderne kunst i den sidste halvdel af det 20. århundrede: det abstrakte, det konceptuelle, det installatoriske og det performative. Men i bund og grund handler hendes praksis om maleriet, som hun skaber så enkelt, det er muligt: med penselstrøget som det bærende »motiv«.

Campau har imidlertid udskiftet den lille pensel med en kost, som hun nærmest fejer hen over pladerne i lange lige strøg af maling på store akrylplader. På den måde udfordrer hun maleriet og dets status som et væghængende objekt. Kroppen spejles og reflekteres i de glinsende folieplader, eller den må aktiveres for at se værket fra mange vinkler og perspektiver. Campaus værker er på én og samme tid mekaniske, nærmest industrielle, og dybt sanselige. Det er den kombination, der gør Campaus kunstneriske udtryk karakteristisk og dybt originalt.

Maleri i lange baner

Malingen hældes ud på fladen, hvorefter der stryges med en malekost henover fladen. Campau går således med kosten frem og tilbage langs den lange bane placeret på gulvet. Hun benytter en hurtigttørrende akrylfarve, så hun har travlt med at få strøgene til at ligge, som de skal, før de tørrer. Hvor meget farve, hvor meget transparens, hvor meget stringens er beslutninger, der skal tages i øjeblikket. På den måde skabes et performativt maleri, som ikke lader sig ændre, når først det er udført.

Til at udfolde og ikke mindst udfordre længden af sine karakteristiske penselstrøg har Campau benyttet Turboladens store ovenlysrum. Hun har hermed slået sin rekord – det længste penselstrøg med 9,60 m.

De lange bemalede mylar-baner skal bruges i en installation in situ på Bornholms Kunstmuseum. Banerne vil indgå i samspil med museets arkitektur og det særlige ovenlys, som bygningen er kendt for.