Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner Elizabeth McTernan er optaget af den videnskabelige tilgang til opmåling af forskellige aspekter af virkeligheden, særligt afstande. Med Restless North projektet har hun sat sig for at opmåle en kystlinje. En opgave, hun mener, på sin vis er komplet umulig og absurd, men som alligevel indebærer en række værdifulde filosofiske og poetiske spørgsmål. Spørgsmål om hvordan vi oplever og forstår verden forskelligt som individer og søger fælles forståelsesgrundlag i måleenheder, med hvilke vi kan vide noget om og forstå verden. Eller kan vi det?

I atelieret på Plan 5 afprøver Elizabeth forskellige metoder til at opmåle en kystlinje med. Casen, der hænger på væggen, er et foto af en kraterlignende fordybning med vand i, der uden viden om dets størrelsesforhold, kunne forestille det Det Sortehavet eller et hav på månen. Men det affotograferede landskab er en vandpyt nær Europas vestligste punkt i Portugal i skalaen 1:1.

Elizabeth har projiceret billedet af vandpytten op på væggen og tegnet dens omrids med blyant på papir gentagende gange. På tegningerne afprøver hun forskellige metoder til at bestemme den samlede længde på linjen, der skiller vandet fra bredden, som hun optegner med en sort pen. Hvis hun følger grænsen minutiøst bliver tegningen til fraktallignende strukturer og kystlinjen bliver uendelig lang. I en anden version har hun tegnet linjen mere groft og geometrisk op og målet er hermed kortere og sandsynligvis mindre præcist.

”Jo mere præcis man prøver at være, jo mere uendelig bliver kystlinjen. Det er absurd. Med videnskaben kan man opnå meget brugbar viden om afstande og opmålinger, men der er en grænse for hvad vi kan vide og hvad der giver mening at søge viden om. Det er fra denne grænse af, at jeg tager over.”

Ved at afprøve de forskellige opmålingsmetoder forbereder Elizabeth sig til en rejse til en gruppe navnløse øer, lidt nord for Fyn. Øerne er opstået i 90erne og menes at ville forsvinde igen. Hun skal sejle der til med en lokal fisker og en gruppe studerende fra det Fynske Kunst Akademi. Når de når frem skal de opmåle en af de lettest fremkommelige øers kystlinje. Det bliver både v.hj.a. de hjemmefra afprøvede opmålingsmetoder og nogle nye, her iblandt at ”fange kystlinjen” ved at aftegne den på papir i 1:1.

Elizabeth dokumenterer sine ”performance studier” i form af fotografi, lyd og tegninger, som hun udstiller på Galleri Toves til september.