Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bogstavmaleren Poul Pedersen har arbejdet intensivt og struktureret på en ny serie malerier til to udstillinger, der begge får titlen ”Regn-Skov”.

Jul. 2015

Poul Pedersen blev kendt som ’Bogstavmaleren’ efter sit 16 år lange projekt ”Det Stjålne Alfabet”, der består af bogstaver, som han har ’stjålet’ fra andre kunstneres værker.  Foruden bogstaverne er Pouls malerkunst kendetegnet ved skarpe, geometriske former og brugen af klare farver.

I Store Formater har han hen over sommeren været i færd med at udføre sin parafrase over den amerikanske komponist, David Tudors lydværk ”Rain Forest” fra 1968. Tudor tog ud i regnskoven og optog lydene af naturen for efterfølgende at bearbejde dem elektro-akustisk. Men hvor Tudor indfanger naturens lyde, indfanger Poul naturen på et lærred. Hans parafrase består af et stort, kollektivt maleri, udført i samarbejde med billedkunstnerne Kit Kjølhede og Anders Bonnesen.
Derudover indeholder projektet et videoværk, der dokumenterer arbejdsprocessen samt en ny publikation om projektet, skrevet af Poul selv. Det samlede værk er lavet til en udstilling på i Nivaagaards Malerisamling.

Til fremstilling af det store maleri, har Poul placeret lærredet på gulvet og efterfølgende fået lavet et mobilt stillads med en platform ca. 50 cm. over gulvet, således at de tre kunstnere kan sidde, stå eller ligge på platformen mens de maler på lærredet.
Hver morgen blander Poul en grøn farve af olie- og akrylmaling. Nogle dage maler de med ren, grøn oliemaling, mens han andre dage tilføjer okkerfarvet akrylmaling til blandingen. Kit og Anders har dagligt indtaget den mobile platform, hvorfra de har overført den grønne maling til lærredet med nyudsprungne blade på bøgegrene, bundet sammen i små neg.
Øverst på stilladset er fastgjort et videokamera, der undervejs har filmet den kunstneriske proces og indfanget Pouls kommentarer til projektet og til Tudors lydværk. Videoværket betragter Poul som et særskilt ’lag’ af hans parafrase af naturen i takt med, at den indkapsles på lærredet.

Sideløbende med det store fælles projekt, har de tre kunstnere tillige arbejdet på individuelle værker, med afsæt i Pouls bogstavunivers. Værkerne skal indgå i en udstilling til det københavnske galleri Specta som en gruppeudstilling, ligeledes under titlen ”Regn-Skov”.
Til at differentiere mellem den fælles og de individuelle arbejdsprocesser, har Poul sirligt optegnet og fordelt arbejdspladserne i atelieret og markeret dem med sort tape på gulvet.

På sit eget afgrænsede område har Poul skabt en serie af mindre oliemalerier i sit vante, geometriske formsprog med bogstaverne i fokus.
Indenfor sin tildelte kvadratmeter har Kit arbejdet på en række nye tegninger og udskæringer af bogstaver i træplanker, der som organisk materiale er en direkte reference til naturens hovedrolle i projektet.
Anders har fundet stor inspiration i Pouls ældre værker og ud fra disse fremstillet nye malerier, der viderefører eller ændrer ved Pouls gamle ordspil. Han har ydermere ’stjålet’ et M fra Pouls alfabet og skåret det ud i krydsfiner. Et særkende ved Pouls M er den ekstra bue i bogstavet. Det princip har Anders videreført ved at skabe et M, der kunne fortsætte i uendelighed. Det meget lange M i krydsfiner er malet over med en blå farve og skal hænge i udstillingen som en frise af M’er med ekstra buer.

Begge Regn-Skov udstillinger åbner i september med blot én dags mellemrum og kommer dermed til at køre sideløbende med hinanden på henholdsvis Nivaagaards Malerisamling og Galleri Specta.