Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Det her møbel er ikke særlig produktionsegnet, som det er nu. Og det er netop det, SE er en god mulighed for: At arbejde på nye prototyper med fokus på håndværk og formsprog, fremfor på at udtænke noget der, skal kunne produceres. Så kan det være, at jeg senere videreudvikler det til en mere produktionsegnet version, men lige nu tager jeg ikke højde for det”, fortæller møbeldesigner Jacob Jørgensen om det opbevaringsmøbel, han arbejder på til Snedkernes Efterårsudstilling.

Møblet er cirkulært og i fem etager, der hver består af 4 kvarte opbevaringskasser. Etagerne er adskilt af runde aluminiumsplader. Kasserne er individuelt fastgjort til pladen med en bolt system, så de kan trækkes ud fra centrum af aluminiumspladen. Under møblet er der hjul, så det let kan drejes rundt og flyttes.

For at bøje træet i de ønskede kvarte forme har Jacob benyttet en formspændingsteknik. Teknikken er beslægtet med dampbøjning, men fordelen ved den valgte teknik er, at man kan opnå kombinationen af de store og bløde buer på kassernes yderside og de skarpe vinkler, der vender ind imod centrum af møblet.

Først bygges en form, der kan fungerer som læst. Derefter sammensættes 9 lag af fineret træ med lim i mellem hvert lag.  Træet spændes omkring den ønskede form med et spændebånd, der fastholder træet ind til limen er tør. Ulig almindelig trælim, der forbliver smidigt i nogen grad, efter det er tørret, så krystalliserer denne lim og bliver derved helt statisk, så træet holder formen selv i de skarpe hjørner.

Det finerede træ er røget eg. Jacob har valgt det fordi det fremstår meget mørkt, næsten sort. Farven er fremkaldt ved en kemisk reaktion. Egetræet lægges i et ammoniakdampbad og træets naturligt høje indhold af garvesyre reagerer kemisk med ammoniakken og bevirker, at træet gennemfarves i den karakteristiske mørke glød. Jo stærkere ammoniakken-koncentrationen er des mørkere bliver træet.

Når alle kasserne er færdige, vil Jacob oliebehandle dem, så træet tørrer endnu mørkere op.  Aluminiumspladerne planlægger han at sprøjtemale, så de fremstår tone i tone med det mørke træ.