Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Som oftest, når Birgitte Thorlacius udfører grafisk arbejde, varierer motiverne over fnug, tidsler, sommerfugle, stankelben, spindelvæv og andre elementer fra dyre- og planteriget. De naturalistiske værker har et simpelt og skrøbeligt udtryk.

Dec. 2014 

På det grafiske værksted er tegner og grafiker, Birgitte Thorlacius, i færd med at skabe grafiske tryk til Den Fynske Forårsudstilling i Svenborg. Birgitte kalder sit ophold for en ”videreførelse af sit projekt med den skrøbelige verden”. Hun arbejder på og videreudvikler flere projekter f.eks. serien ”Insektliv”, ”En verden af fnug” og bidraget til Den Fynske Forårsudstilling. Samtidig går hun også og brygger på en udstilling med den mulige titel ‘Ingenting og Alting’:

”Det er udsprunget af, at sådan en død flue eller en lille tidselknop jo ingenting er, men på den anden side også er alting. Det er altings start. De små ting som vi overser, kan godt føles ubetydelige, men er det jo ikke.”

Inspirationen til de forskellige tryk har Birgitte bl.a. hentet fra døde insekter og sommerfugle, som hun har samlet i sit værksted og sat i en ramme. Insekterne vidner om et forfald, om liv og død.

Værkerne er dybtryk, hvor motiverne frembringes på off set- og kobberplader ved ætsning, koldnålsradering eller akvatinte. I nogle af værkerne kombinerer hun flere trykplader og trykker flere gange på samme papir samt benytter sig af metoden chine collé.

Den Fynske Forårsudstillings katalog har de sidste 10 år formet sig som en digtsamling, hvortil en forfatter er inviteret til at skrive tekster. Hver af de udstillende kunstnere har på forskellig vis kommenteret eller illustreret tekstmaterialet.  I år skal Birgitte til et lille digt, som i øvrigt er skrevet af hendes mand billedhugger, Frede Troelsen, skabe et stykke grafik. I digtet nævnes en omfavnelse, som gengives af Birgitte med udgangspunkt i en skitse af en lille museumsfigur, hun har tegnet i Egypten.