Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sofia Olsson og Sara Annsofidotter har i grafisk værksted arbejdet på en gruppeudstilling med titlen Slow Wind i Danske Grafikeres Hus i foråret 2023. Udstillingen reflekterer over stålets kapacitet og de grafiske teknikkers acceleration. Tunge stålgenstande og flygtigt papirmateriale flyder sammen til en poetisk masse, der undersøger forfinelsen af ​​industrielle processer og menneskets besættelse af repetition i udviklingens ånd.

December 2023

I sine malerier arbejder Sofia Olsson mod at skabe en slags rendering af vores verden, hvor de uendelige mængder af information, der omgiver os, bliver lagt i lag, som om malerierne er en slags memory-disk. I renderingen findes et grid, der fungerer som en slags fikseret, inkarneret materia. Sofia Olsson arbejder med at lade billederne bruge forskellige skalaer i det samme billede, for at give en oplevelse af at zoome ind og ud.

Til udstillingen Slow Wind har Olsson udført et oplag blødgrundsraderinger. I raderingerne, med titlen In transit, er gridet og renderingen af verden i forskellige stadier af opløsning. Værkerne tager udgangspunkt i udviklingen af de grafiske teknikkernes accerelation af informationsudvekslingen i samfundet. Værkernes titel refererer til samtidens uophørlige strøm af information, som består af “data-in-transit rather than data-at-rest”. Transit er en mellemtilstand: et sted mellem steder, en fase imellem faser i udvikling, noget udefinerbart og ufærdigt.

Sara Annsofidotters grafiske arbejde er i høj grad inspireret af det landskab, hun er vokset op i – den dybe skov, granitbjergene, den mørke flod og dens omkringliggende natur. I sin trykproces har hun fået en interesse for at lave monotypier. Hun studerer først landskabet, derefter oversætter hun det til rytmiske tegninger, direkte i farver på en kobberplade. Denne proces giver hende mulighed for at lege med lys, farve og tekstur i et kontinuerligt flow.