Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Italienskfødte keramiker og billedkunstner, Manuel Canu, har i SVFKs store lerværksted arbejdet på sit bidrag til en gruppeudstilling på CLAY Keramikmuseum med titlen Natur – spor & spejlinger. Manuels arbejde har i denne forbindelse taget afsæt i den danske porcelænsmaler Fanny Gardes arbejder og tegninger fra omkring årene 1900-1930.

Juni 2021

Naturen som motiv

I Fanny Gardes godt 100 år gamle værker tjener naturen som forlæg for ornament og motiv. Røn og æble, marguerit og konval, libeller og snegle, skovbundens svampe og undersøiske tangskove med muslinger og fisk. Manuel Canu kredser i sin kunstneriske praksis om mennesket i relation til naturen og har ud fra Gardes naturmotiver skabt nogle store keramiske relieffer. Ornamenteringen og de anvendte teknikker refererer til Garde og en af dansk keramiks store epoker; Skønvirken omkring år 1900. Manuels relieffer går samtidig i dialog med Clay-museets arkitektur og atmosfære, og således har hans arbejde med denne specifikke udstilling givet anledning til en historisk granskning af dansk kunsthåndværk og arkitektur.

Manuel Canu arbejder ofte repetitivt og processuelt, og hans udtryk har stærke florale elementer og er på samme tid kraftfuldt og råt. Foruden tegning, maleri, og keramik arbejder han også installatorisk med værker skabt på stedet i rå, ubrændt ler. Herved får værkerne samme iboende forgængelighed som blomster og planter, idet de, når leret tørrer, krakelerer og til sidst forvandles til støv – helt modsat det keramiske objekt, der gennem ildens brænding gøres bestandigt.