Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I trykværkstedet og atelieret på plan 3 har tekstilkunstner Louise Sass arbejdet på en stor håndtrykt tekstilfrise og en række mindre formater, der indgår i en større separatudstilling hos Bygning A i København. Udstillingen var planlagt til at åbne i marts 2020, men er ramt af Covid-19 situationen og bliver derfor vist fra 28. april – 28. august 2022.

Jan 2022

Urban Palette og Sodium Solstice

Under opholdet har jeg udviklet tekstilfrisen Sodium Solstice, som er del af en serie arbejder med fællestitlen Urban Palette. I Urban Palette serien benytter jeg en begrænset kolorit, der refererer til kunstigt lys og bruger manuelle stoftryksteknikker til at fortolke, hvordan farverne i storbyens lys forstærkes af den brutale kontrast til mørket, og hvordan det bringer andre kvaliteter frem end dagslys.

Sodium Solstice er en viderebearbejdning af idéer, udarbejdet i stoftryk i mindre skala, som spiller på forholdet mellem sort og gul og det udtryk, der opstår, når to farver med modsatrettede egenskaber mødes i et iristryk.

Mit fokus med opholdet på Statens Værksteder har været at komme op i skala og at udvikle og afbalancere de forhold, som er indfanget i det lille format, til noget der kan bygges op i stor skala. I den mindre version mødes sort og gul i en kort glidende overgang.

Farveforhold og tid

I den store frise, er der mellem sort og gul indsat felter med gråtoner, der harmoniserer forholdet mellem de to modsatrettede farver. På den måde kan jeg strække det hastige møde mellem sort og gul i den lille skala til et større felt på den store Sodium Solstice frise. Det handler også om tid og om, hvordan man læser hen over fladen. Fra sort til gul er der en hurtig bevægelse mellem farvetonerne, mens man sætter farten ned i de mørke felter og i gråtonerne.

Jeg kontrollerer min farveblanding meget præcist i forhold til justering af trykfarvens kemi, farvens viskositet og i forhold til farvens kulør og lyshed. Men i den måde jeg påfører farven til stoffet er der elementer, som ikke kan styres. At trykke med flere transparente tekstilfarver på én gang og i flere farvelag, som ikke kan ændres når de er overført til stoffet, er en meget dynamisk proces. Mens jeg rakler henover fladen, kan jeg følge, hvordan grænsen mellem farvetoner blødes op i mere diffuse overgange. Jeg arbejder direkte på stoffet, uden trykramme. Hele min opmærksomhed er rettet mod trykfarvens gradvise mætning af stoffladen i et intenst øjeblik, hvor tiden står stille.

De mindre formater ligger godt for kroppen og er trykt  i én glidende bevægelse, mens den store frise er trykt i sektioner, hvor fladen er opdelt i tre vandrette bånd. Midterfeltet er trykt i to lag, og denne fordobling af stoffets indfarvning giver en lille forskydning, der danner et vandret bånd og bryder med de lodrette linjer i fladen. De små variationer i gentagelserne, som sættes sammen, bliver et visuelt omdrejningspunkt i det færdige udtryk.

Tekstilfrisen er sat sammen af fire dele, som er monteret i folder. Folderne betoner tekstilets fedme og giver mulighed for at fremhæve og skjule visse partier.

Jeg har arbejdet med stoftryk og reaktive tekstilfarver siden midten af 80’erne. I mere end 25 år har jeg også arbejdet med stoftryk som komposition i undersøgelser af, hvordan farve, materiale og form arbejder sammen. Komponenterne i motivet for Sodium Solstice er årstiden, stedet, de rumlige proportioner, farve og lys, linje, rytme og retning, som tegnes af raklens bevægelse hen over stoffet.

Farven kommer indefra

Hør Louise Sass fortælle om arbejdet med tekstilfarver, mønstre og stoftryk. 
Filmen følger Louise Sass i arbejdet med forberedelserne til udstillingen: 
‘Farven kommer indefra’ Bygning A, hos A. Petersen København 28/4 – 28/8 202  
Filmen er optaget på Statens Værksteder for Kunst i november – december 2020. 
Indholdsproduktion: Bastian Birch, Louise Sass og Bygning A. 
Fotograf Bastian Birch