Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Værkerne opstår andre steder, end man forventer i Signe Frederiksens praksis. Som forberedelse til sit udstillingsprojekt på virksomheden Aquaporin er hun ved at indsamle de indtryk, som arbejdspladsens rum giver hende. Virksomhedsamarbejdet ligger i forlængelse af de initiativer, Christina Wilson præsenterede på SVKs Artist Talk tidligere på måneden.

Signe skal mødes med en gruppe kunstinteresserede medarbejdere fra Aquaporin. Hun indsamler indtryk fra den industrielle bygning, hvor virksomheden arbejder med teknologier til at rense vand. Indtryk, der kan være med til at lægge fundamentet for hendes kommende værkkoncepter til virksomheden.

”Jeg skal se, om der er noget i den kontakt, jeg kan tænke ind i mit arbejde. Jeg sætter mig ind i, hvad det er for et sted og hvilke sammenhænge, jeg indgår i,” forklarer Signe.

Projektet er en del af det virksomhedssamarbejde, kunstrådgiver Christina Wilson præsenterede på Artist Talken Kunstnerens samarbejde med virksomheder på SVK tidligere på måneden. Sammen med platformen Diakron vil Christina gøre virksomhedens rummelige lokaler til et kunstrum, og det er i den forbindelse Signes udforskende værkforståelse møder et rum, der ikke er et oplagt kunstrum.

Bagom den færdige kunstudstilling
Signes forberedelsesproces er meget tekstbåren. Gennem løbende notater indkredser hun sine idéer med udkast til tekstinterventioner og dramatiseret tekst. På SVK har hun i Projektrum Plan 3 fået et refleksionsrum, mens hun opholder sig i Danmark, hvor indtrykkene fra Aquaporin kan samle sig til stedslige værker.

Tidligere har hun arbejdet med performanceelementer i sin hjemby, hvor en hyret skuespiller udgav sig for Signe Frederiksen og viste rundt på den endnu ufærdige udstilling, hun havde arrangeret i Morsø Kunstforening.

”Det var en fiktion om det rum, hvor man går og stiller op, hvor kunstneren er i gang med at installere værkerne. Værket ligger et andet sted, end man forventer, så man skal bruge lidt tid på at få overblik over, hvad værket egentlig består af,” siger Signe.

For værkerne spreder sig ud over flere forskellige steder og tider – så udstillingen både består af de avisannoncer, hun indrykker i ugerne op til, rammesætningen for udstillingen og performances, der udfolder sig der. Lignende greb overvejer hun at aktivere til udstillingsprojektet i virksomheden i Lyngby.