Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På Statens Værksteder har Kristoffer Kjærskov arbejdet på 10 vægobjekter, som kommer til at indgå i en udstilling på Simian i efteråret 2021.

Aug. 2021

Vægobjekterne består hver især af to metalplader, som sammenholdes med gevindstænger. Herved fungerer pladerne som en slags presse, hvor udvalgt materiale spændes mellem pladerne og fastholdes i pressens form. Vægobjekterne fremstår således som billedlige skulpturer og rammer, som hver især aktiveres af det indhold, der ligges i pres mellem pladerne. Frontalt vil man primært kunne se værkernes blanke stålfacader, og man skal derfor opleve dem fra siden for at se de bagvedliggende og opspændte objekter, som dog i nogle tilfælde kommer til at udstikke fra vægobjekternes metalliske omrids.

Mit igangværende arbejde tager delvist afsæt i nogle af mine tidligere skulpturelle værker, som jeg betegner som buketter, fordi de ligeledes består af indsamlede materialer, der sammenkobles med bearbejdede objekter.

I min praksis er jeg især optaget af en på samme tid konkret og poetisk virkelighed, i hvilken materielle elementer kan have flere eller parallelle ”liv” og derfor opleves forskelligt alt efter vinkling, placering og kontekst. Med afsæt i idéen om en fænomenologisk undersøgelse af tingenes placering og forekomst, opstår mine værker således som en slags registreringer af et omkringværende landskab – i ordets bredeste betydning – i hvilket elementer opstår og forskydes mellem det konkrete og det imaginære erfaringsrum.