Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I konserveringsværkstedet har konservatorerne Filiz Kuvvetli og Tina Petersson fra Kunstkonserveringen Afd. Vest arbejdet med restaurering af en række værker fra ARoS’ samling, bl.a. skulpturer af Willy Ørskov og Poul Gernes samt oliemalerier fra perioden 1889-1930.

Tina Peterssons speciale er malerier, og særligt de ældre oliemalerier, som hun har mange års erfaring med. Under opholdet på SVK har hun konserveret fem malerier af kunstnerne Sigurd Wandel, Knud Larsen, Carl F. Aagaard, Viggo Madsen og Michael Therkildsen.

Rekonstruering af prydramme
Ved konservering af værket Solnedgang. Motiv fra Saltholmen (1889) af Carl F. Aagaard har prydrammen været det mest krævende element. Flere dele af rammen manglede, og Tina har derfor taget silikoneaftryk af den og støbt nye dele i gips, som efter tilskæring og slibning udfylder de manglende partier i rammen. Selve maleriet havde gulnet fernis, buler i hjørnerne og mindre skader, som Tina har konserveret ved at udkitte og retouchere maleriet.

Den originale blændramme var for høj
Knud Larsens Hedelandskab (1901) sad meget dårligt i rammen, og ved afmontering af lærredet kunne Tina se, at blændrammen faktisk var for høj til billedet, hvorfor hun indkøbte en ny, bredere blændramme. Prydrammen manglede enkelte dele som Tina rekonstruerede, som ved maleriet af C.F. Aagaard. Ved renseprøverne opdagede Tina gamle udkitninger og retoucheringer, og tog derfor et UV-billede af maleriet, som afslørede, at store dele af maleriet faktisk havde været malet over tidligere. I gamle dage kunne konservatorer gå ind og ændre malerier på denne måde, hvilket man helt afholder sig fra i dag. Heller ikke de gamle overmalinger fjernes, da der kan være gode grunde til, at ændringerne er lavet. Da den nye blændramme er bredere end den gamle, er maleriets synlige sider forøget en smule, og Tina har derfor brugt en del tid på at retouchere disse. På trods af, at maleriet er blevet planeret, har der været for store ændringer i luftfugtigheden på konserveringsværkstedet hvilket betyder, at lærredet igen buler en smule og skal planeres igen på ARoS, hvor det desuden skal havde det sidste, tynde lag fernis.

Fastlægning af farvelag gjorde motivet klart igen
Maleriet Figurgruppe (1904) af Sigurd Wandel havde store områder hvor farvelaget stod op, og farve var faldet af. For at kunne retouchere maleriet, har Tina lavet en lokal fastlægning af værkets særligt skrøbelige område. Det sker ved at opvarme lim, som kommes ned over farvelaget og fæstner dette til lærredet igen. Det særlige område har hun herefter forsigtigt retoucheret, så motivet, der inden restaurering var uklart, nu står tydeligt frem. Til retouchering af den ældre oliemaling bruger man i dag det syntetiske materiale Laropal A 81, der ikke gulner på samme måde som oliefarverne. Tina har udkittet og retoucheret hele maleriet samt opmalet rammen, der nu igen fremstår i sin blanke, sorte farve.

Fra efterårslandskab til vinterlandskab
Viggo Madsens maleri Vinter (1930-31) lignede inden rensning mest et efterårslandskab. Det havde et meget tykt fernislag påført, og havde kaffelignende pletter på sig. Efter rensningen fremstår landskabet igen som et vinterlandskab, og maleriets baggrund står langt tydeligere frem.

En masse lapper på bagsiden kunne ses på forsiden
Bagpå maleriet Køer ved kirkegårdsmuren. Måneskin (1898) af Michael Therkildsen sad 24 små lapper med voks, som engang har dækket for små flænger og huller i lærredet. Tina gætter på, at det kan være kunstneren selv, som for mange år siden har forsøgt at reparere maleriet på denne måde. Imidlertid var lappernes lim helt nedbrudt, og lige til at tage af. På forsiden kunne omridset af lapperne ses, og de gamle rifter og huller de engang beskyttede, var igen begyndt at åbne sig. Tina tog de gamle lapper af, tog lærredet op på lavtryksbordet, hvor hun med fugt, svag varme og tildækning med Melinex (tynd polyesterfilm) planerede hele lærredets tråde. Herefter satte hun nye, fine lapper på bagsiden, så huller og rifterne igen ikke ses.

Det er museumsinspektør Erik Nørager fra ARoS som har bevilget konserveringen af de fem oliemalerier i museets samling. Opholdet på SVK har gjort, at Tina har kunnet restaurere malerier i stor skala, og bruge lavtryksbord, hvilket pt. ikke er tilgængeligt på Kunstkonservering Afd. Vests midlertidige værksted.

Asger Jorn malerier og påbegyndte skulpturer
Konservator Filiz Kuvvetli, hvis speciale er samtidskunst, har under opholdet påbegyndt arbejdet med restaurering af Poul Gernes’ 6 m høje Blomsterbuket, der har stået i Aarhus Amtssygehus’ park i 30 år, og er meget påvirket af vind og vejr. Base og stængler, der er uden bemaling, istandsættes ved en smed i Århus, mens Filiz skal tage sig af selve blomsterhovedet. Inden hun påbegynder det egentlige farvesætning, skal der laves grundige forundersøgelse af de oprindeligt anvendte materialer, hvortil datteren Ulrikke Gernes inddrages. Filiz fortsætter arbejdet med både Poul Gernes’ Blomsterbuket samt Willy Ørskovs Pneumatisk skulptur (1969) på et nyt ophold ved SVK i starten af 2017. Filiz har desuden konserveret en serie af Asger Jorn malerier fra Jorn Museet i Silkeborg.

Kunstkonserveringen, Afd. Vest, ARoS arbejder for i alt 22 museer i Jylland.