Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

Koldt vand i blodet er titlen på et projekt imellem 13 kunstnere, som har en fælles udstilling på Bornholms Kunstmuseum. De medvirkende kunstnere er: Heine Clausen, Jesper Dalgaard, Eva Steen Christensen, Jørgen Carlo Larsen, Emil Westman, Lone Høyer Hansen, Sofia Kalkau, Lisbeth Bank, Charlotte Bergmann Johansen, Esben Klemann, Helena Hei-sook ParkRichard T. Walker og Pernille Bøggild.

De 13 kunstnere har fundet sammen om temaet; øens paradoks.

Spørgsmålet “er vi alle øer eller en del af et større fællesskab?” tages op til revision. Hver kunstner i fællesskabet får en plads på ca. 9 m2 i udstillingsrummet i form af en skrivebordsplads med en tilhørende stikkontakt. Dette udgør rammen omkring det kunstneriske arbejde, og det bringer selvsamme paradoks – hver kunstner er en ø og en del af et større fællesskab.

Koldt vand i blodet er en udstilling, der lader sig inspirere af den mytologiske fortælling: øen som stenen, havet/kilden som vandet og broen som både forbindelsesled og paradoksalt spændingsfelt imellem det løse og det faste.

Udstillingen har konglomeratets karakter, idet kunstnerne samles om en fælles diskussion med hver deres individuelle tilgang til projektet. Mødet mellem det mytologiske og det moderne sker ud fra den enkelte kunstners forhold til øen, havet, kilden og broen.

I SVKs miniatelier afholder kunstnergruppen møder og workshops, hvor samarbejder kan opstå. Efterhånden opbygges et arkiv af fundne objekter, som kunstnerne hver især bidrager med. Disse bliver givetvis en del af udstillingen som en introduktion til ø-temaet.

”Vi mødes om det vi kalder rummet for fælles anliggender. Når vi alle på et tidligt tidspunkt afslører en lille del af vores arbejde ved at medbringe skitser eller delelementer fra værkerne, inspirerer vi hinanden, og det bliver mere åbenlyst, hvem der kan samarbejde med hvem” forklarer Pernille Bøggild.