Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I det lille fotostudie arbejder Karine Hald med Sylvia Plaths dagbøger til en udstilling, som skal finde sted på Kristiansand Kunsthall i efteråret 2023.

Maj 2023

Plath døde af selvmord, og i mit værk Undladelser undersøger jeg forholdet mellem den redigerede version af dagbøgerne, som udkom posthumt i 1962, og som blev redigeret af Plaths enkemand, Ted Hughes, og Frances McCullough, og den uredigerede version, som blev udgivet i 1982. Der er en betydelig forskel mellem den redigerede og uredigerede version. I den første, redigerede version har Hughes og McCullough valgt at
udelade en masse tekststykker – i alt 58 paragraffer – og tydeliggør dette ved, at der er en skarp
parentes og i denne står der ”omission”, altså på dansk ”undladelse”. Det er derfor tydeligt for
læseren, at der her er blevet censureret, men det er utydeligt for hvis skyld dette hensyn tages.

Min sammenstilling af de to bøger viser, hvilke erfaringer og tanker de efterladte og dermed også samfundet har svært ved at rumme i forbindelse med psykisk sygdom og selvmord. Et stort og vigtigt spørgsmål er i denne sammenhæng, hvem der har retten til at redigere efterladt materiale, og hvilket etisk og moralsk ansvar, der findes i rollen som redaktør/formidler/kurator. De nye værker udmønter sig i performance,
fotografi og en kunstnerbog.

Jeg har arbejdet på Statens Værksteder med at fotografere, fremkalde og scanne materiale fra bøgerne.