Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Karen Land Hansens projekt på Grafisk værksted har centreret sig om store træsnit og viderebearbejdelse af disse som en del af flere unika papir-collager. Collagerne spænder fra 1,80 m. x 1,40 m. til 2,2 m. x 1,50 m. og er møntet på en soloudstilling i Danske Grafikeres Hus, august 2020.

Aug. 2020

Den overordnede tematik er en undersøgelse af havlandskabet som motiv. Karen er optaget af forholdet mellem menneske, natur og teknologi – af hvordan vi mennesker udvinder, omformer og bearbejder naturen og dens ressourcer. Bionik betegner den videnskab, der søger at efterligne naturen og dens funktioner til tekniske løsninger.

Natur og teknologi flyder sammen

Havets dyr og deres teknologiske efterligninger er inspirationen i de fleste af værkerne på udstillingen. Her er henvisninger til naturen på den ene side og til højteknologiske systemer på den anden. I værkerne flyder disse sammen til en ny helhed. Håndens arbejde er tydeligt i de færdige værker: i udskæringerne på træplader, i papiret, og i trykkene. De manuelle og enkle processer i collage, træsnit og akvarel står i kontrast til emnets højteknologiske karakter. Gennem arbejdet med materialet forskyder motiverne sig langt væk fra det specialiserede emne og nye betydningslag opstår.

Processen

I den første del af mit ophold skal jeg trykke alle mine medbragte træplader, som jeg har gjort klar på forhånd. På træpladerne har jeg tegnet mine motiver op i sektioner i flydende tusch. Der er dog enkelte, som jeg mangler at skære færdige, så de første dage går jeg til og fra at trykke og at skære træpladerne. Jeg bruger den el-drevne dybtrykspresse.

I min proces skifter jeg mellem at trykke og at eksperimentere med, hvordan trykkene indgår i de endelige collager. Jeg laver en række test-tryk, som jeg kan skære i og bruge. Jeg trykker pladerne igen og igen, indtil jeg har fået præcis dén kvalitet i trykket, der passer til collagen. På det grafiske værksted bruger jeg de mobile vægge og det store arbejdsbord til arbejdet med de store papirark.