Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Karen Land Hansen har arbejdet i atelier plan 5 på udstillingerne ‘Art in the social space’ og ‘Sensing the Sea’ på The Nordic Contemporary Art Center i Xiamen i Kina.

Feb 2024

Mit arbejde kredser om havbunden som tematik. På SVFK har jeg undersøgt form og materiale til flere skulpturelle elementer. Skulpturerne er min abstrakte fortolkning af et specifikt område af havbundens kurver, overflader og formationer: Formerne er baseret på tværsnit af den unikke havbund ved Hirsholmene, som GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har kortlagt. Gennem et længerevarende samarbejde med GEUS har maringeologer og naturgeografer bearbejdet en del af disse data og gjort dem tilgængelige for mig. Jeg fokuserer her på boblerevet, der er et geologisk naturfænomen og hjemsted for mange dyr og planter.