Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I grafisk værksted arbejder Jóhan Martin Christiansen med nye kobbertryk til en soloudstilling i Danske Grafikeres Hus, som åbner d. 18. august 2023. På udstillingen præsenteres en serie kobbertryk i de klassiske grafiske teknikker, stregætsning og akvatinte, sammen med en serie nye storskala gips-relieffer.

Maj 2023

Værkerne tager udgangspunkt i begrebet glemsel. Værker, der bl.a. omhandler glemsel generelt i samfundet, men også konkrete post-covid-19 erfaringer med at glemme ord. At stå over for ting og mennesker, man genkender inde i hovedet, men mangler ord for det, man vil sige. Begrebet glemsel er også tæt forbundet med hukommelse og minder. Min udstilling søger at rumme begge begreber, som modsætninger og i samspil.

I kobbertrykkene arbejder jeg mod motiver: abstrakte variationer over Rubens barokmaleri af Saint Sebastian fra ca. 1614 og snapshots af min sovende kæreste. Fælles for dem begge er, at motiverne konstant veksler mellem at være konkrete og i opløsning. Motivet dekomponeres, og tilbage står rastløse streger på kobberfladen.