Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet tager udgangspunkt i den danske billedhugger Astrid Noacks (1888 – 1954) bevarede atelier samt den omkringliggende baggård på Rådmandsgade 34, Nørrebro.


I efteråret 2018 blev baggårdens forhus revet ned, efterfølgende salget af matriklen til en jysk entreprenør. Dermed er situationen for baggården lig med den tenderende udvikling indenfor byplanlægning, hvor der sker en omfattende udrydelse af historiske og kreative miljøer i København i disse år.

Projektet tager afsæt i gentrificeringens problemstillinger, bevaringsstrategier, politisk arkivering m.m. Kunstnergruppen har bevaret materialer fra det nedrevne forhus og har under opholdet på SVFK udført flg.: I Huggegården: dokumenteret, affotograferet, opmålt og kategoriseret alt fra trapper til facade, vinduer, kunstværker, mursten og tagsten m.m i et arkiv til en publikation, som tæller 102 genstandsnumre + undergenstande.

På træ-og metalværkstederne bestod arbejdet i at sikre materialernes tilstand, restaurere og bygge støttestativer: Samle“Rød front” rød træfacade med vindue på træstativ (280 x 220). Støttestativ til trappeafsnit (120x120x120) og bærende jernramme om karm og dørtrin til hoveddør (140×220).