Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00

Anja Franke– Finn Thybo Andersen– Kirsten Dufour– Mie Lund Hansen– Johanne Dufour– Víctor Valqui Vidal

Brief info

Danmark, 1980

Gruppen af billedkunstnere er bundet sammen af foreningen Astrid Noacks Atelier samt en fascination af Astrid Noacks virke, og dennes bevarede atelier i baggårdsmiljøet på Rådmandsgade 34, Nørrebro. Med et udgangspunkt i processuelle strategier, arbejder gruppen eksperimenterende mod en fælles værkproduktion. Det et work-in-progress hvor fællesskabet er en pointe og en afgørende udviklende faktor. Gruppens arbejde er både performativt, aktivistisk, socialt engageret og politisk funderet.

Projekter af

Projektet tager udgangspunkt i den danske billedhugger Astrid Noacks (1888 – 1954) bevarede atelier samt den omkringliggende baggård på Rådmandsgade 34, Nørrebro.