Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Honey Biba Beckerlee har før været optaget af at kombinere videnskab og kunsthåndværk og “knyttet kaosteori” og “vævet kvantemekanik”. På dette ophold udvikler hun en serie vævninger kaldet ”time warp / warp time”. Warp har en dobbeltbetydning og kan både være trend på en vævning og en forvridning af en art.

April 2024

Time warp betyder tidslomme eller tidsforskydning, og projektet beskæftiger sig med videnskabelige modeller for rumtid. Lineær tid er en illusion ifølge fysikkens verden. Her kan man finde modeller for rumtidskrumninger, gravitationsfelter og subatomare partikler, der snyder tid, såsom myoner.

Jeg ønsker at udvikle en serie time warp-vævninger, der udfolder forskellige rumtidskrumninger eller såkaldte gravitationsfelter og fremdrømmer nye tidsligheder, der kan give mennesker et mulighedsrum tilbage til at tro på en fremtid.

Jeg har tuftet et gulvtæppe, der, med sit warp-mesh, skaber en optisk illusion af, at gulvet under ikke er fladt. Dertil har jeg lavet en serie vævninger i samme motivserie, der er transparente, og som kan hænges foran hinanden og skabe moiré-lignende rumligheder.