Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Else Ploug Isaksen og Iben West arbejder med udgangspunkt i en fælles idé og et fælles grundmateriale på individuelle værker, som samles til en sammenhængende udstilling.

Jan. 2020

Det er fotografiske motiver af stof, trykt på stof i kombination med felter, der har fået en fysisk og taktil bearbejdning. Det er stoffets fantastiske mulighed for at danne visuelt stille og vibrerende flader og en insisteren på en fysisk tilstedeværelse, som vi søger. Brugen af stof handler om trangen til at mærke og være i kontakt med noget, der er formbart, taktilt og har dybde. I modsætning til det glatte digitale overload, vi ofte rammes af.

Mellem det figurative og abstrakte

Konkret har vi arbejdet med fotografier overført til fotopolymer-plader og derefter trykt dem på stof. Vi har desuden arbejdet med stoffet og den stoflighed, der opstår ved at trykke monokrome farvefelter med sværte på mdf-plader i forskellige størrelser. De fotografier, som vi har valgt at arbejde med, ligger på kanten af det figurative og abstrakte. Der, hvor det figurative næsten bliver abstrakt.

Vi har arbejdet med eksperimenter på højtrykspressen: farveflader i lag, overlap, forskydninger, transparens i kombination med fotogravure-trykket. I arbejdet udnyttede vi flowet og tilfældigt opståede strukturer, som har en billedlig kvalitet. Blandt andet brugte vi mønstre og strukturer, der opstod under aftørring og rengøring efter dagens arbejde til at lave monotypier. Disse kunne vi derefter trykke oven på.

Ud over adgang til grafikværkstedet og arbejdet med trykpressen, havde vi rådighed over atelier 5. Her kunne vi komponere de trykte delelementer i collage-form. Vi sammenstillede stof, farve og fotografi. Vores arbejde blev en løbende proces – en vekslen mellem at trykke og udarbejde kompositioner i tæt dialog med hinanden.  

“STOF – en korrespondance” er arbejdstitlen og temaet på Else Ploug Isaksen og Iben Wests udstilling hos Charlotte Fogh Gallery, Århus i efteråret 2020.