Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anders Bonnesen arbejder med skilte-skulpturer til en samarbejdsudstilling med maleren Martha Kramær. Skulpturerne er oplagte til en dialogudstilling med en maler, idet de på sin vis lige så meget er malerier og tegnefilm, som de er skulpturer – og derved bliver en logisk overgang fra det todimensionelle maleri til de tredimensionelle skulpturer. Udstillingens omdrejningspunkt er altså for Bonnesen at forsøge at nærme sig maleriet fra sit kunstneriske ståsted.