Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner Marika Seidler arbejder med værker til soloudstillingerne ANi-HUMAN på Kunsthal Brænderigården i Viborg og HIGH ON HOGS, ANi-HUMAN Kunsthallen Nikolaj i København.

Marika er optaget af relationer mellem dyr og mennesker. Hendes værker er research baseret film og installationer, der tematiserer dette.

Ved at arbejde i et åbent felt mellem dokumentarisme, antropologi og billedkunst skaber hun i sine værker et nyt perspektiv på virkeligheden. Til de to udstillinger arbejder hun på en serie videoer, omhandlende mennesker, der på forskellig vis arbejder med udvikling af deres identitet v.hj.a. dyr. En forretningsmand i slips og skjorte, med hest, der ønsker at udvikle sine ledelsesevner, og et ægtepar, der arbejder som “animal communicators”, er blandt de portrætterede.

I Turboladen på SVK arbejder Marika på et kombineret billede og kulisse til udstillingen på Brænderigården. Værket forestiller en staldbygning og er i lidt mindre end naturlig størrelse.

“Der er et slip imellem folks billede af, hvor dyrene er i dag og den arkitektur de faktisk lever i. Der er 12 millioner svin lever i Danmark med 6 millioner mennesker, men de fleste af os ser dem aldrig. Vi har stadig romantiske forestillinger om, familiebrug, og at dyrene er i stalde af træ, men virkeligheden ser helt anerledes ud.”

Den faldefærdige staldbygning står som en nostalgisk forestilling om livet med dyr på landet. Dyrene er væk, nu er der kun en kulisse tilbage, der står som resterne af en forladt Western by, eller et for længst nedlagt landbrug.

Marika arbejder scenografisk med at gøre video, installation og maleri til en helhed samt at gøre billederne levende. Stalddøren fungerer som en åbning ind til udstillingsrummet, så publikum skal gå igennem værket, før de kan se det udefra. Herfra ser man også de andre udstillingsgæster træde ind og blive en del af værket.