Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Beskriv udgangspunktet, ideen og konteksten for dit projekt
I vinter blev jeg kontaktet af en ung engageret fyr, med intentionen om at bygge et bofællesskab et sted på Sjælland. Han kalder projektet ”Wakan village”, og helt kort går det ud på at bygge små boliger ude i naturen på en naturgrund med usynlige skel og med arkitektur, der løfter og inspirerer indbyggerne. Han havde brug for en arkitekt, men ingen penge, og efter jeg havde hørt hans tanker, sagde jeg ja tak til at udvikle en eller flere boligtyper, som passer til projektets ånd.

Jeg har sat op nogle rammer op for mit arbejde, som indebærer, at jeg arbejder med boligtyper der:

1. har en minimal størrelse, men maksimal oplevelse af rumlighed
Et rum er ikke kun et antal kvadratmeter inden for fire vægge, og en bolig rummer ikke kun de kvadratmeter, der ligger inden for husets ydermure. Rummet rundt omkring er også en del af boligen. Vinduerne trækker omgivelserne med ind, og rummet udenfor bliver en del af boligen og de oplevede kvaliteter.

 2. er bygget af enkle, naturlige materialer
De materialer, som vi har tæt på kroppen har stor indflydelse på, hvordan vi oplever vores rum. Naturlige og levende materialer minder os om det naturlige i os selv. Træ er et fantastisk materiale, der både er stærkt og blødt, det udstråler varme og glød og kan bruges på en masse forskellige måder. Det patinerer også smukt, og det er dejligt at have tæt på kroppen.

3. er i dialog med naturen og hinanden
Vi kan nænsomt tilpasse os og lægge os der, hvor der naturligt er plads, og der hvor vores tilstedeværelse tilføjer ekstra kvaliteter til fællesskabet. Eller vi kan ufølsomt mase os på og blindt lukke øjnene for alt det liv og den sjæl, som stedet i forvejen besidder. At læse og forstå et sted kræver først og fremmest et ønske om at gøre det. Dernæst kræver det tid og indlevelse.

4. indeholder rum, der varierer i størrelse, form, og karakter
En bolig skal rumme mange forskellige funktioner og derfor også mange forskellige rumligheder, der understøtter aktiviteterne, der skal foregå i dem. Det kan f.eks. være steder, hvor man kan være sammen, og steder hvor man kan være helt i fred. Mulighed for at være tæt på jorden eller tæt på himlen, at trække sig tilbage eller være i et åbent rum

5. består af en basismodel, der kan bygges til
Livet kan skifte karakter, og pludseligt får man brug for mere eller mindre plads. Derfor skal man på en nem måde kunne tilføje rum til boligen. Der er på forhånd gjort parat til udvidelserne, så man ikke skal bygge om. Huset har en organisk struktur og kan knopskyde i forskellige retninger.

6. har kontakt til jorden og himlen
Jordens materialer er en forudsætning for alt liv. Vores krop tilhører jorden, og den forsyner os med alt, vi har brug for. Den stabilitet og tryghed kan vi mærke i jordens materialer. Himlen minder os om uendeligheden og alle muligheder, livet rummer. Vi kan se mod himlen og stille blikket på uendeligt. Tit har man brug for at hente flere tanker, end dem man har, skifte de gamle ud, hvis man er træt af dem. Så kan man trække dem ned. Downloade dem helt enkelt.

Beskriv de væsentligste og mest interessante dele af din arbejdsproces
Jeg startede med at høvle og afrette mine rå birketræsplanker, så de fik de rette tykkelser. Derefter skulle træet skæres i mindre stykker for at blive til facader, gulve, tag og indretning i mine skala 1:25 modeller. Det gik hurtigt op for mig, at det var for nervepirrende at skære de små stykker på den store rundsav, men Ulrik hjalp mig med den lille modelrundsav, som var helt perfekt til opgaven. Så det blev en vekslen mellem den store og den lille rundsav og slibemaskinen.

På trods af, at jeg havde 3D-tegninger var det mere kompliceret, end jeg havde regnet med at konstruere boligens tag. Jeg havde regnet med, at jeg kunne prøve mig frem og finde den rigtige vinkel, men måtte sande at jeg skulle være mere præcis. Jeg skulle have de rigtige grader på vinklerne, så jeg kunne indstille rundsaven helt præcist.

En anden erfaring jeg gjorde mig var, at det var en rigtig dårlig idé at høvle træet og skære det ud i de rette mål om fredagen og så lade det ligge på bordet til om mandagen. Når jeg skulle lime delene sammen om mandagen havde træet bevæget sig og fået en anden form, og jeg var nødt til at starte forfra. Jeg høvlede derfor kun det træ, jeg skulle bruge samme dag. Jeg lærte også, at man skal være opmærksom, når man limer træ sammen og holde øje med at stykkerne ikke glider.

Reflektér over, hvordan dit projekt indskriver sig i og tilføjer noget til det kunstneriske felt, du arbejder i
Jeg tegner oftest digitalt og visualiserer mine projekter i 3D-programmer, men der er ikke noget, der er lige så godt som en fysisk model, man kan betragte gennem selv at flytte sin krop omkring det. Når man bygger en fysisk model, bliver man hurtigt klar over, hvor der kan opstå problemer, både arkitektoniske og konstruktive. Man kan ikke snyde og sløre de dele, der ikke helt fungerer, men man kan tydeligt se, hvad der er godt, og hvad der er mindre godt. Mine modeller afslører de punkter, hvor jeg ikke har haft nok opmærksomhed eller viden, og hvor jeg nu skal lægge mere fokus.