Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I lerværkstedet arbejder keramiker, Gitte Jungersen, med en serie store glasurflader til en udstilling hos Gustavsberg Kunsthal i Stockholm, 2016.

Keramiker Gitte Jungersen er optaget at undersøge keramikken som et materiale og en proces, der er spændt ud mellem at være rå naturkraft og et resultat af kulturel raffinering.

Gittes projekt er et eksperiment med at drive den keramiske glasurs visuelle og taktile muligheder til det yderste. Glasur opstår, når forskellige råmaterialer smelter sammen og bliver til noget nyt, men i brændingen ligger samtidig en destruktiv og opløsende kraft.  Man kan sige, at glasuren først bliver til i det øjeblik, råmaterialerne smelter og opløses, før de indgår i nye forbindelser. Gitte arbejder med at drive råmaterialerne til det punkt, hvor denne proces står så tydeligt frem som muligt og giver en fornemmelse af, at noget på en gang bliver til og går mod opløsning.

Konkret arbejder Gitte med en serie store glasurflader, som består af glasurer i tykke lag. De forskellige glasurer smelter sammen og skaber voldsomme stoflige virkninger. Glasurerne drives til at bevæge sig så voldsomt og kaotisk som muligt, når de smelter sammen, for derefter at køle ned til et resultat, som står helt stille og giver en fornemmelse af, at man betragter et snapshot fra smelteprocessen. Dette afføder en stoflig virkning, der fortæller om fladernes tilblivelse, og samtidigt peger på deres egen uafvendelige nedbrydning. Gitte forklarer, at glasurfladerne på én gang skal vække associationer til naturkraft og syntetiske materialer – intentionen er, at objekterne fremstår stofligt mangetydige: er det naturkraft og urmasse, eller artificielt og syntetisk?