Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gennem undersøgelser af historiske og moderne søjler og søjlekonstruktioner har arkitekt, Frans Drewniak, udforsket nye materielle og rumlige muligheder gennem eksperimenter i lerværkstedet.

Dec. 2019

Det latinske ord “spolium” betød oprindeligt skindet flået af et dyr, men kom i sin flertalsform, spolia, til at stå for forskellige former for rov, fx krigsbytte. Dette spolia blev siden den almindelige betegnelse (på dansk: et spolie) for bygningsdele eller skulptur taget fra én sammenhæng og genbrugt et nyt sted og ofte på en ny måde. Hansen, M. F. (2015). The spolia churches of Rome: Recycling antiquity in the Middle Ages. Aarhus: Aarhus University Press.

Nye opdagelser og berigende fejl
I værket ”Spolia- Genbrugskirker i Rom” uddyber forfatteren Maria Hansen det omfattende genbrug og genanvendelse af bygningselementer som “smukke søjler fra antikken genanvendt og indbygget i de første kristne kirker i Rom”. Heraf betydningen af titlen på Frans Drewniaks projekt udført i SVFKs lerkælder.

Frans’ undersøgelser af nye materielle og rumlige muligheder gennem eksperimenter i lerværkstedet har været baseret på:

  • Cirkulære principper om ressourceforbrug, genbrug og design til adskillelse som ”benspænd” i en kunstnerisk proces.
  • Eksperimenter og frembringelse i værksted som forudsætninger for “det uforudsete”
  • Undersøgelse af materialernes naboskaber.

“Søjler værd at stjæle” forfølger nogle ideer fra visionen “Når materialet svarer igen”, hvortil Frans i 2018 har modtaget Statens Kunstfonds store arbejdslegat.

Efter 3 måneders intenst arbejde i lerværkstedet har Frans og hans assistent fremstillet 27 tegltromler ved en gammel kendt teknik “Kvetsning” udført i rustfri stålforme. Frans har udviklet ny viden og bud på æstetiske dimensioner ved anvendelse af cirkulære principper om ressourceforbrug, genbrug og design til adskillelse som ”benspænd” i en kunstnerisk proces. I tråd med den opstillede tese er der sket mange opdagelser og berigende “fejl”.

Ved opholdets afslutning er der i et af de store atelierer foretaget et par prøveopstillinger med stablede søjler, der går i dialog med de eksisterende træsøjler i den gamle pakhusbygning.