Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark, 1967

Uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus 1991. Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole KADK, hvor han bl.a. har startet og været ansvarlig for kandidat-uddannelsen Bosætning, Økologi og Tektonik 2014-2018.

Frans Drewniak og tegnestuen bauen har fokus på arkitekturens materialer og grundbestanddele set i et ressourceperspektiv.

Har udstillet på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 & 1996, Dansk Arkitektur Center & Utzon Center 2017, Biblioteket for Arkitektur, Design & Scenekunst 2015 mfl.  Tildelt “det store arbejdslegat” fra Statens Kunstfonds 2018. Har modtaget præmieringer i flere konkurrencer i ind- og udland og medvirker som fagdommer for Arkitektforeningen mfl. Medlem af Kunstnersamfundet, valgt til Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster & suppleant til Akademirådet. Beskikket ekstern censor i det fælles nationale censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Gæsteredaktør på fagbladet Arkitekten 2019 & 2013.

Projekter af

Gennem undersøgelser af historiske og moderne søjler og søjlekonstruktioner har arkitekt, Frans Drewniak, udforsket nye materielle og rumlige muligheder gennem eksperimenter i lerværkstedet. Dec. 2019 Det latinske ord “spolium” betød oprindeligt skindet flået af et dyr, men kom i sin flertalsform, spolia, til at stå… Læs mere