Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kunstnergruppen, A Kassen, arbejder på to stedsspecifikke projekter: en udstilling til Sorø Kunstmuseum samt det billedkunstneriske bidrag til Heartland Festival på Egeskov Slot.

A Kassen arbejder typisk på selve udstillingsstedet med de materialer, der er at finde i omgivelserne, så tiden på SVK bliver brugt på at udtænke passende præsentationsformer, udarbejde modeller, planer og afprøve forskellige rumlige forhold. Størstedelen af værkerne består af objekter fra det offentlige rum, som rives ud af deres oprindelige placering og udstilles i en kunstnerisk kontekst.

Byrummet tager del i værket
Til udstillingen på Sorø Kunstmuseum har A Kassen indsamlet materialer fra bylivet såsom brugte lygtepæle og dørhåndtag og sat dem ind i en kunstnerisk ramme. Lygtepælene er monteret i loftet med gadelygten pegende nedad, og på planet ovenover udstillingslokalet, i museets café og gård, er pælens nederste del boret ned i gulvet med cementrester fra fundamentet pegende opad. Derved spredes værket til to selvstændige lokaler adskilt af lofts-/gulvarealet, og der skabes en illusion af, at lygtepælene er stukket igennem museet. Lygtepælene lyser trods dét, at de er skåret over og vendt på hovedet. Udover overskæringen er lygtepælene ikke bearbejdet yderligere bortset fra, at pælenes nederste del får støbt et ekstra lag cement rundt om vingefundamentet. Dette er udført på traditionel vis ved at grave et hul i jorden, nedhælde cement og efterfølgende støbe cementklumpen fast til pælene.

”Vi ønsker at skabe en forsinkelse i arkitekturen, hvor tilskueren bliver nødt til at flytte sig fysisk til et helt andet rum for at få en helhedsopfattelse af værket,” fortæller A Kassen.

Udover lygtepælene har gruppen lånt 15 dørhåndtag fra forretninger i Sorø Hovedgade. Disse hænges op på væggene i udstillingsrummet; tilskueren kan ikke åbne noget ved at trække i håndtaget, der derved fratages sin oprindelige funktion og reduceres til et  abstrakt objekt. På gulvet ligger aluminiumsafstøbninger af vandpytter fra en tidligere udstilling, som inddrages, da de dels hører til samme urbane landskab som lygtepælene, og dels rummer samme potentiale for abstraktion som de isolerede dørhåndtag, når de blot betragtes som form.

”Vandpytter er så integreret en del af vejbelægningen, at man ikke tænker på dem som noget isoleret. Derfor finder vi det interessant at indfange deres form. Dog har de bevaret en smule af deres ”funktion” i modsætning til dørhåndtagene, idet vi har højpoleret dem, så de, ligesom rigtige  vandpytter, kan reflektere lyset fra lygtepælene og ovenlysvinduerne,”

Ombytning af areal
Til Heartland Festival, har A Kassen skåret cirkelslag op fra græsplænen omkring Egeskov slotspark og udskiftet dem med tilsvarende cirkelslag fra Brandts Klædefabrik i Odense og Faaborg Havn. De udskiftede cirkelslag er på ca. 5 m i diameter og indeholder  flisebelægning, cykelstativ, vejskilte og andre urbane elementer, der tilhører oprindelsesstedet. Arbejdet udføres af en brolægger, og gruppen har bevidst valgt at få cirkelslag fra privatejede grunde, da tilladelserne er lettere at indhente.

> Artikel i Børsen, aug 2016