Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Som en del af et længerevarende artist-in-residence-projekt hos Sigrids Stue i Gellerupparken er billedkunstner Maj Hasager gået i lokalarkiverne. Her har hun fundet materiale, som i bl.a. lyd, foto og film foldes ud til en række værker om personlige erindringer og deres betydning for historieskrivningen om et område der, som det er tilfældet for Gellerup, undergår store forandringer.


Maj Hasager arbejder med film, billeder og installationer ud fra et fotografisk udgangspunkt. Hun interesserer sig for udvekslingerne mellem digitale og analoge medier og indsamler store mængder materiale, som hun tester i forskellige sammenhænge og med brug af forskellige værktøjer.

Siden august 2015 har Hasager i samarbejde med samtidskunstplatformen Sigrids Stue i Gellerupparken, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv og Gellerups beboerstyrede Dokumentationslaug arbejdet på et projekt forankret i lokalsamfundet. Hun har i den forbindelse rejst til og fra Gellerup, hvor hun har boet i længere perioder. Gellerup og Toveshøj undergår som en del af Aarhus Kommunes Helhedsplan store forandringer. I lokalarkiverne og i dialog med beboere udforsker hun erindringer om området, som hun gennem dokumentation og arkivering forsøger at bevare.

Med en enorm mængde arkiv- og researchmateriale og adskillige værker i fortløbende udvikling, bruger hun på SVK pladsen i Atelier plan 5 til at folde det hele ud og færdiggøre en række værker, der skal præsenteres i forskellige sammenhænge, bl.a. på det kunstnerdrevne udstillingssted Rum46, på scenen Eutopia Stage og i forbindelse med festivalen SPOR.


Test-site af format
For Maj Hasager er det vigtigt at projekter får lov at udfolde sig over tid. Hun har gennem sit 3-årige arbejdsophold i Gellerup akkumuleret enorme mængder materiale. ”Alle mine projekter er historietunge med lange researchprocesser”, fortæller hun. Hun har i lokalarkiverne indsamlet tekst og billeder, været i løbende dialog med beboere, afholdt workshops samt produceret og udstillet adskillige værker.

I atelieret på SVK lægger hun sidste hånd på tre nye værker.

Ned fra atelierets loft hænger en række bannere, som består af tekst og billedmateriale fra de lokale arkiver. Bannerne har tidligere været udstillet i et stort vinduesparti ved hovedindgangen til Gellerup Bibliotek. ”Selvom der er højt til loftet herinde, er det faktisk lige før, at de er for lange til, at de kan hænge lige ned”, fortæller Hasager, der i forbindelse med en udstilling på Rum46 giver værkerne nyt liv. Bannerne er hængt op i loftet, så hun med tiltet kamera kan filme op og ned af dem. Optagelserne skal bruges til en installation, hvori bannerne indgår.

Som en del af et andet kulturprojekt i Gellerup, teaterscenen Eutopia Stage, skal Maj Hasager vise en 20 min. lang essayfilm bestående af optagelser fra lokalarkivet, gamle fotografier med voice-over og still-billeder fra Gellerups beboerblad, Skræppebladet.
På gulv og borde har hun derfor spredt gamle udgivelser af Skræppebladet, der siden 1970erne er udkommet med artikler om lokalområdet og fotografier af beboer. ”Mange af billederne i bladet er taget af amatørfotografer og har derfor sjove perspektiver og vinkler. Bladene er ikke digitaliserede, men de har bestemt en historisk værdi, når det kommer til erindringen om, hvad Gellerup var før i tiden.”

Hasager har affotograferet sider fra bladene og bruger fotoværkstedets Imacon-scanner til at digitalisere billederne. Fra beboere i Gellerup har hun fået informationer om årstal og navne på personer i fotografierne, som hun bruger til at rekonstruere og arkivere dele af Gellerups historie.

Hun er nu i klippeprocessen med filmen og har printet kontaktark med storylines ud. ”Det her er jo et test-site af format! Jeg har haft hele ateliergulvet dækket med Skræppeblade og har på den måde kunnet danne mig et overblik. Sådan bliver arbejdet meget mere fysisk, end når man normalt arbejder med digital videoproduktion.”

Med en bærbar computer tilsluttet en lysstærk projektor, kan hun i atelieret projicere filmen op, mens hun klipper. ”Jeg klipper i stor skala for at få det rigtige flow. Optagelserne skal materialiseres sådan, da alt i Gellerupparken er tænkt stort. Det ville ikke give mening at sidde og fedte med materialet i det små.”


Nedslag i transformationerne i et område præget af stærke progressionstanker

Sideløbende med installations- og filmprojektet er Maj Hasager ved at færdiggøre en lydinstallation til SPOR; en festival for samtidsmusik og lydkunst. Ud fra feltoptagelser og reallyde indsamlet i området omkring Gellerupparken producerer hun i samarbejde med komponist Ask Kæreby et elektronisk lydværk. Under festivalen vil man kunne bevæge sig rundt i Gellerupparken og besøge de steder, lydene er optaget. Ved hjælp af en QR-kode kan man få adgang til både den originale lyd og den bearbejdede.

I både lydprojektet og essayfilmen arbejder Hasager med det immaterielle og flygtige; med de billeder, vi selv skaber og den kollektive erindring. ”Jeg interesserer mig for, hvordan man kan lave nedslag i transformationerne i et område, hvor tanken om progression er så stærk”, fortæller hun. Hendes formål er ikke at integrere sig fuldstændigt i området, men at sætte sig ind i historien og udviklingen og følge forandringerne som en informeret udeforstående.

Ved at være i en længerevarende relation til stedet og lade sine projekter udfolde sig over tid, er hun blevet bevidst om sit eget blik på området og har fundet ud af, hvordan hendes erfaringer og ressourcer kan bruges til at kortlægge erindringer, stigmatiseringer og forandringer.


Skrevet af Laura Reumert