Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

En materialebaseret aptering af prammen FB44

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

I metalværkstedet eksperimenterer Dominique Hauderowicz og Kristian Serena med diverse modeller for at vise, hvordan man kan transformere en gammel flådepram til et velfungerende studiemiljø.  

Arkitekterne Dominique og Kristian har fået til opgave at ombygge en gammel flådepram. FB 44, som prammen oprindeligt hedder, er en gammel Burmeister & Wain-trækpram fra 1910, som tidligere blev brugt til at bugsere sojabønner gennem havnen til Islands Brygge. Nu har en gruppe studerende taget initiativ til at omdanne prammen til en flydende læsesal.

I arbejdet med indretningen og udviklingen af elementer til prammen har Dominique og Kristian vægtet at skabe et autentisk skibsmiljø. De har tegnet en rumlig struktur i slægtskab med et stillads, så de kan bygge videre på bådens oprindelige udformning.

Eksperimenter med skala og modeller
Flådeprammen består af flere små rum med et stort åbent rum i midten. Denne indretning udnyttes til at skabe små studiekupeer og samtidig til at muliggøre, at prammen kan anvendes til konferencer og lignende.

De to arkitekter arbejder parallelt med diverse modeller, eksperimenter og skalaforhold. Blandt andet har de skabt en 1:3-model af bådens skrog, samt 1:10-model af bådens indre. På denne måde har de mulighed for at undersøge forskellige løsninger i spændet mellem del og helhed. De undersøger, hvordan elementerne kan fungere rent praktisk – idéen er én ting, den konkrete manifestation er en anden.

Dominique og Kristian ønsker at finde frem til produktionsmodeller, som holder omkostningerne på et minimum. Samtidig skal inventaret kunne samles og monteres af de studerende selv. Dette stiller store krav til udviklingen af simple, men funktionelle elementer i indretningen af prammen.

Dominique og Kristian arbejder i stål for at skabe forbindelse til prammens oprindelige materialer. Overordnet er det vigtigt for dem at skabe et sprog for hvert element, således at de studerende ”føler sig hjemme” i prammens miljø. Materialevalget og designet af elementerne skal bidrage til at skabe en atmosfære, der såvel favner prammens struktur som læsesalens ro og fordybelse.

Generelt har Dominique og Kristian anvendt metalværkstedet til undersøgelser. De arbejder ud fra en overordnet ramme, men lader tingene udvikle sig hen ad vejen. Til eksempel har de fundet inspiration til en toiletpapirsholder, da de forsøgte at samle en lysestage af forskellige elementer.