Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Drawing Machine #3

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Joseph Griffiths arbejder på en tegnemaskine, som han er inviteret til at udstille på udstillingen Art & Context på Esbjerg Kunstmuseum. Maskinen skaber han af tuscher, træstave og dele fra et klaver, hvoraf tangenterne er de lettest genkendelige. Klaverdelene fik han foræret af en kollega, der havde aflagt med et ikke realiseret projekt. Tangenterne inspirerede Joseph og den følelse ønskede han at vække i de udstillingsbesøgende:

”Der er noget meget indbydende ved klavertangenter. Man får lyst til at spille på dem, uanset om man kan eller ej. Jeg vil gerne have, at folk skal engagere sig i værket og prøve at tegne på maskinen og derfor var tangenterne oplagte at bruge til formålet.”

Tegnemaskinens mekanik er synlig, så det er åbenlyst, hvordan den fungerer: Et tryk på en klavertangent resulterer i enten en streg eller en prik på papiret, alt afhængigt af, hvor længe man holder tangenten nede. Papiret kører i loop , når man drejer på et håndsving monteret på siden af maskinen. Derved er man selv med til at sætte hastigheden for papirets rotation og alle, de der prøver maskinen kommer til at tegne oven på hinandens streger.  Derved vil man som tegner ikke få en klart indtryk af, hvilken streg man har tegnet. Denne effekt efterstræber Joseph og forklarer:

”På den måde får folk heller ikke så meget følelsen af ejerskab, for det de tegner, men mere følelsen af at bidrage til en tegning. Min hensigt med at bygge en tegnemaskine er ikke, at man skal kunne tegne perfekt eller hurtigt med den, men at man skal opleve fascination af og glæde ved det at skabe/tegne.”

Joseph har tidligere udviklet tegnemaskiner baseret på cykelmekanik.