Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konservator Anders Rørvig Abildgaard har stået med restaurering af Gunnar Westmans skulptur ”Gæssene” fra 1970 i Huggegården på SVFK.

Sep. 2019

“Gæssene” har førhen stået ved Gammelgårdsskolen i Herlev og er skabt som legepladsskulptur. Abildgaards arbejde består i snedkermæssig udbedring af træværket samt opmaling i den oprindelige farveholdning.

Skulpturen var hårdt medtaget af vind og vejr efter næsten 50 år ved Gammelgårdsskolen, og der var desuden øvet hærværk på skulpturen. Abildgaard har udfyldt svindrevnerne i træet med trækiler og udskiftet dele med nyt træ, eftersom store dele af det originale træ var nedbrudt. Hertil har han benyttet varmebehandlet Thermowood, der har god rådbestandighed. Efter snedkerrestaurering er malingen renset af ned til fast malegrund, hvorefter skulpturen “Gæssene” er malet med linoliemaling i de oprindelige farver.

Arbejdsproces

På første billede ses skulpturen, som den så ud i marts 2019. Vind og vejr igennem næsten 50 år har taget hårdt på skulpturen. Desuden er der øvet hærværk på skulpturen – hovedet på hals tre er faldet af og enkelte lister fra vingerne mangler.

Anders Rørvig Abildgaard
1. billede

I slutningen af maj hejses Gæssene ned i huggegården ved Statens Værksteder for Kunst (se billede to), og arbejdet kan begynde. Svindrevner i træet udfyldes med trækiler (se billede tre). For at undgå at bruge trykimprægneret træ bruges varmebehandlet Thermowood, der har god rådbestandighed. Vingerne genmonteres (se billede fire). En stor del af det originale træ var nedbrudt, derfor måtte store dele udskiftes med nyt træ – også her er benyttet rådbestandigt Thermowood.

Efter endt snedkerrestaurering renses malingen af ned til fast malegrund. Det er vigtigt at bevare oprindelige værktøjsspor, så den taktile oplevelse af overfladerne bevares. Der er en vekslen mellem helt glatte flader og flader med spor efter huljern (se billede fem). Skulpturen males med linoliemaling i de oprindelige farver. På sjette billede ses det endelige resultat. Farverne er bestemt ved en farvearkæologisk undersøgelse udført af Bo Kierkegaard i 2017.