Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Digitale virkeligheder

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Grafisk designer, Rune Bering Sørensen, og arkitekt, Rune Noël, arbejder med, hvad de betegner som digital materialitet.

I en traditionel designproces indgår materialers egenskaber som et aktivt led i udviklingsarbejdet. Her er den digitale tilgang grundlæggende anderledes, da materialernes fysiske kvaliteter kun kan imiteres, og deres indvirkning på processen er derefter. Modsat den fysiske verden har designeren i computerens domæne ubegrænset formkontrol – teknologiens potentiale er således langt større. Rune & Rune undersøger digitale redskabers natur i et forsøg på at lade dem indgå aktivt i udviklingen af form og indhold. Projektet placerer sig i skellet mellem den fysiske og den digitale verden, deraf navnet, digital materialitet. Arbejdsprocessen er en vedvarende dialog med de digitale medier, som Rune og Rune bevidst provokerer til at ’blotte sig selv’, og på denne måde gøre dem til ligeværdige aktanter.

Printergenererede værker
Konkret arbejder Rune & Rune med 3D-print til to serier af værker bestående af runde cylinderforme og firkantet ”fliser”. 3D-printeren befinder sig i spændingsfeltet mellem analog/digital– på den ene side er printeren en højteknologisk computer, mens den på den anden side er en banal maskine, der arbejder som en art limpistol og skaber plastikværker lag for lag. Begge serier af værker rummer ”fejl”, der opstår i maskinen ved f.eks. at skrue op og ned for materialetætheden eller gennem ydre påvirkninger af nærmiljøet. De forskellige faktorer påvirker maskinen, som derved ’blotter’ sin egen skrøbelighed.

Rune & Rune betragter sig selv som en slags kuratorer, som skaber de bedste betingelser for, at maskinen kan generere noget af sig selv, hvorefter de udvælger og fravælger værkerne. Af de 3D-printede ”fliser” designer de relieffer, hvor den ene fejl sidestilles med den anden og skaber en ny enhed.

Digitale landskaber
Rune & Rune arbejder desuden med en serie computergenererede værker. Her nærmest ”misbruger” de forskellige photoshop-filtre og skubber disse til bristepunktet, hvor programmet krakelerer og afslører sin underliggende algoritme og egen æstetik. De arbejder med store filer, som digitale landskaber og udvælger kun et lille snit, hvor der sker noget visuelt interessant. Snittet printes på fotopapir, hvilket skaber en dybde i billedet, nærmest som en 3D-effekt.

Projektet er en undersøgelse af, hvordan det digitale ser ud, føles og mærkes – hvordan det digitale kan være en materialitet. Det er vigtigt for Rune & Rune ikke at forsøge at styre processerne, men at være i konstant dialog med teknologien. Hermed bliver tidselementet afgørende i de endelige værker, da værkerne ikke blot står som et øjebliksbillede af en digital fejl, men som en langvarig proces og udveksling med programmerne.

I projektet mødes Rune & Rune på tværs af fagligheder. Hvor den ene som grafisk designer repræsenterer det todimensionelle, konceptuelle og kompositoriske, repræsenterer den anden som arkitekt det rumlige, tredimensionelle og materielle. De bidrager med hver deres forskellige forståelser og indgangsvinkler, men samtidig deler de en fælles faglighed.