Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hvordan er det muligt at lave en gravkiste, der ses som et møbel med et let og svævende udtryk, som samtidig er lavet af bionedbrydelige materialer og udstråler godt håndværk?

Ankers ophold i SVKs træværksted har været centreret om dette spørgsmål, og han har derfor været optaget af at bygge en prototype på en gravkiste, der i formgivningen forholder sig til historiefortælling og i konstruktionen tager stilling til håndværk og miljø.

For knap 14 år siden døde Anker Baks Farfar, der som billedskærer var til stor inspiration for Ankers virke som møbeldesigner. Anker har stadig begge sine bedsteforældre på morens side. De er over 90 år, og gennem det sidste stykke tid har Anker brugt en del tid på at tale med dem om døden. Mindet om farfaren og samværet med de ældre har givet Anker anledning til refleksion over egen begravelse.

At tale om døden
“Kisten skal inspirere til at aftabuisere døden, så man bedre kan tale om den med sine nærmeste, mens man endnu har muligheden”, fortæller Anker. Han lægger ikke skjul på, at han har ambitioner om at skabe design, der gør en forskel for mennesker, og som opfylder reelle behov.

Kisten er konstrueret af meget tyndt 4,5 mm formspændt træ for at give en organisk form, som symboliserer det svævende, sjælens lethed, og tager form som en tunnel.

Der er brugt så få materialer som muligt, og Anker stræber efter, at alle materialer skal være biologisk nedbrydelige – selv limen. Indholdet i kisten består ligeledes af naturprodukter som halm med hørklæde svøbt omkring. Denne konstruktion giver en kistevægt på ned til 22-25 kg, hvor den normalt ligger omkring 45-75 kg. Således bliver kisten lettere for især ældre mennesker at bære.

Form, håndværk og miljø
Udover ønsket om at få flere til at tage den følsomme, men også befriende samtale om døden er der for Anker også et rent form-, håndværks- og miljømæssigt perspektiv ved at udvikle en ny kiste.
Hele konstruktionen og formgivningen af kisten tager udgangspunkt i et research-arbejde omkring forskellige religioners opfattelser af livet efter døden og beskrivelser af nærdødsoplevelser. Ankers oplevelse efter denne research, stemmer ikke overens med den formgivning, der er på størstedelen af kisterne på markedet i dag, da mange kister tager udgangspunkt i håndværksmæssige principper frem for mødet med døden og det “ukendte”. Han har derfor tegnet en kiste, der som noget nyt og centralt tager udgangspunkt i netop dette møde.