Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Concrete Utopia Skate Skulptur

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Billedkunstner Elle Klarskov Jørgensen skal arbejde på en større skulptur til det offentlige rum, en skulptur der er rettet mod anvendelse af skatere i byrummet. Projektet er støttet af Statens Kunstfond som en del af projektet ”Open Call”, der fokuserer på kunstneriske strategier, metoder og opgaver i forbindelse med det offentlige rum.

 

TOMRUMMET MELLEM BYGNINGERNE
Turboladen danner ramme for Elle Klarskovs projekt; her er hun ved at bygge en såkaldt full pipe, dvs. en cirkulær, rørformet skulptur, som kan benyttes af skatere i byrummet og muliggør 360-900 graders cirkulær udfoldelse. ”Det sjove med skating er at det er en ny måde at bruge byrummet på. Det er derfor jeg blev inspireret af det. F.eks. sådan et sted som Jarmers plads, et åbent sted, der står helt tomt og pludselig begynder skaterne at bruge det, så det bliver en plads for dem. Det, som arkitekterne havde tænkt sig, – det tomrum -, det kommer der pludselig nogle helt andre og bruger til noget helt andet” forklarer Elle Klarskov. Skulpturen undersøger således konstruktionen af sociale, legende rum midt i de strukturerede og umiddelbart mennesketomme omgivelser, som stringent byplanlægning kan resultere i.

 

ET DYNAMISK FORLØB
Projektet er inspireret af Elle Klarskovs egen søn som kører på skateboard og har været indgangsvinkel til de muligheder for fysisk udfoldelse, som byen kan indeholde, hvis man som skaterne tænker kreativt. Elle Klarskovs angrebsvinkel har været at eksperimentere i forskellige skalaer; hun har udarbejdet en række skitser i 1:50 og 1:10 for at se forløb og form i en større sammenhæng. Hun har hentet visuel inspiration på Vestkysten i USA, hvor skate kulturen i sin tid opstod og har visuelt og konstruktionsmæssigt arbejdet med nogle af de oprindelige former, som dannede grundlag for skaternes bevægelsesmønstre: tomme swimmingpools, skrå betonområder, fortove, vejbaner, etc. En model af skulpturen i forholdet 1:1 er efterfølgende blevet konstrueret i krydsfiner. Den viser to femtedele af full pipens komplette cirkel og skal afprøves i samarbejde med skatere, der kan teste form og størrelse, så skulpturen kan fungere optimalt både æstetisk og funktionelt.

 

SKULPTUREN SOM TREDIMENSIONELT BILLEDE
Når den endelige form og størrelse er udviklet skal skulpturen støbes i beton og bemales. Elle Klarskov forestiller sig at skulpturen bliver som et tredimensionelt billede, som skateren kører igennem og derfor har farvesætning været et omdrejningspunkt i processen. Det er endnu ikke fastlagt hvor skulpturen skal opstilles, men den skal gerne afprøves i forskellige byrum for at undersøge, hvordan den fungerer. Skulpturen fungerer således som et meget konkret forum for diskussion af begreber som aktivisme, urban planlægning og kultur i det offentlige rum.