Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bonnie Hvillums seneste forskning om grannåles potentiale som designmateriale tog fart under opholdet på Statens Værksteder i august 2019. Her undersøgte hun både dets kommercielle muligheder og dets kunstneriske narrativ.

Med det kommercielle fokus undersøgte Bonnie materialets styrke, kapacitet, polstrings- og syningsmetoder. Hun udviklede her et designkoncept, der netop granskede en kommerciel æstetik, og hvordan det naturlige grannåle-materiale kunne fungere i en sådan sammenhæng uden hverken at gå på kompromis med oprindelse eller udtryk. Her valgte hun at bruge stål som et modspil til det naturlige materiale for at give det kontrast med en konstruktion, der kunne illustrere materialets styrke og funktionalitet som polstring. Dette projekt er tiltænkt som “show piece” ved design messer i løbet af vinteren 2019 / 2020 med ønsket om at finde en kommerciel partner at færdigudvikle materialet sammen med.

Proces
Processen har bestået i afprøvninger af forskellige farvevariationer, teksturer og udtryk af en fleksibel udgave af grannåle-materialet. Versionen, som ses på billede 2, 3 og 4 er den som er mest udviklet og opfører sig meget lig læder i dets funktion og styrke. Farvevariationerne stammer mestendels fra de forskellige behandlingsmetoder af nålene i deres tørringsproces, som gør at de skifter farve. Der bliver dog også eksperimenteret med indfarvning.