Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hvilken form har et år? Hvordan visualiseres ugedagene? Hvordan placeres tallene i en talrække?
Ditte Lyngk
ær undersøger fænomenet synæstesiog omsætter resultatet til kunst.

Feb. 2015

Ditte er inviteret til at deltage i udstillingen ”Stripes” i Berlin, der er kurateret af An Paenhuysen. Udstillingen ser nærmere på de historiske, sociale, psykologiske og politiske konnotationer, der gemmer sig i brugen af striber.

Til det planlægger Ditte bl.a. at lave en serie tegninger med arbejdstitlen ”Pattern of Principles”, som udforsker linjens og stribens indbyrdes forhold på papiret i dannelsen af mønstre – inspireret af synæstesi, også kaldet Number-Form Synesthesia. Number-Form Synesthesia er et neurologisk fænomen, som gør at en person eksempelvis automatisk ser talrækken 1-100 i en bestemt form eller sekvens. Det kan også udtrykke sig ved, at bestemte tal har bestemte farver, eller at berøring kan smage på en særlig måde. Intentionen med Dittes projekt er at fremhæve diversiteten i visuel tænkning.

Year-Forms og Week-Forms
Ved at interviewe mennesker og høre om deres spatial opfattelse af tid, udforsker Ditte det mentale, visuelle rum.

”Jeg synes det er spændende fordi det provokerer mig som kunstner til at oversætte det immaterielle til noget materielt.

På SVK udvider hun det researchbaserede projekt. På væggen hænger en plakat med billeder af små modeller udført i ståltråd og modellervoks. Med modellerne materialiseres visualiseringer over årets forløb. Via kunsten fortolker Ditte de interviews, hun har foretaget, om hvordan personerne opfatter forskellige tidsbegreber. Modellerne på plakaten hedder ”Year Forms”, og meningen er at vise diversiteten af, hvordan mennesker visualiserer abstrakte ting i deres bevidsthed.

Ud over fortolkninger over året og årets “udseende” arbejder Ditte med “Week Forms” – fortolkninger over de interviewede personers visualisering af ugen og forholdet mellem ugedagene.

Materialer
I SVKs metalværksted forstørrer Ditte modellerne til skulpturer og eksperimenterer med forskellige materialer, som hun kan bøje og forme som tankestreger. Med værkerne vil hun provokere en forestillingsevne hos publikum fremfor at genskabe en oplevelse. Derfor vælger hun ofte foranderlige og skitseagtige materialer, som kan fange gennemsigtigheden og den luftige og konceptuelle karakter i tankernes landskab. For eksempel ståltråd, svejsetråd, bindetråd, gips, modelvoks, sytråd mm. Ditte forstørrer modellerne i messing og aluminium og bruger bukkejern, bindejern og fladjernsbukken til at bøje de forskellige typer metal. En af de endelige skulpturer er udført i båndtråd og på størrelse med et menneske.