Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Til udvikling af soloudstillingen Vi har været her før har Birk Thomassen opholdt sig i det store fotostudie og it-rummet på Statens Værksteder. Projektet drager paralleller til cruising-kulturen, både som den har set ud for årtier tilbage, men også som den tegner sig i dag.

Juni 2023

Vi har været her før handler om queer rum, som særligt refererer til bøssers historie. Det er kort
fortalt steder, hvor man mødes, og som rummer potentiale for identitetsdannelse, -forvandling eller
-udslettelse. Steder, der fungerer som en slags paralleluniverser, man kan flygte ind i og blive til en
anden eller forsvinde ind i og blive anonym.

Konkret har jeg besøgt og skal besøge rum som rastepladser som er kendte mødesteder, cruising-områder i naturen, en sauna-sexklub, en klub, teenageårenes omklædningsrum og digitale datingportaler. Jeg besøger disse steder, mens de er mennesketomme eller uden for åbningstid og fotograferer dem nøgternt og neutralt for at gøre dem tilgængelige for beskueren og opfordre til, at man i tanken selv befolker rummet.

Rummene udgør hjørnestenene i projektet og vil blive suppleret af florale, abstrakte og menneskelige/kødelige motiver, som også går igen i teksterne. Teksten og afsenderen er et insisterende “vi”, der i sin gentagelse fremstår næsten mytisk og refererer til en delt social og kulturel historie, et fælles parallelsamfund formet af årtiers undertrykkelse og marginalisering.

Dette “vi” reflekterer over glæden og skyggesiderne ved at færdes i et univers, hvor grænserne ofte er bevidst udviskede, og hvor man i sin søgen kan enten finde eller miste sig selv.”