Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I tekstilværkstedet arbejder Annette Andresen (Netter) med at trykke borter for at forny udtjente kniplings-alterduge med unikke håndtrykte mønstre. Projektet er specifikt rettet mod Lutherkirken fra 1918, tegnet af arkitekterne Martin Nyrop og Julius Smith.

Jan. 2021

Jeg tilrettelægger og realiserer en helhedsplan for kirken, hvor jeg justerer farver og overflader. Med en tekstiltrykt alterdugsbort ønsker jeg at skabe en tidssvarende visuel stemning og karakter i respekt og forlængelse af det eksisterende arkitektoniske udtryk. Samtidig skal den kunne tåle at blive håndteret af personalet i kirkerne.

Min opgave på SVfK er at udforme en bort, så den virker som en mellemtone mellem antependiet og de omgivende ornamenterede mure og inventaret. Jeg eksperimenterer med at finde et ekko af en knipling. Når kirkegængerne sidder på afstand og kigger op på antependiet, opløses de fine detaljer i en knipling, og det fremstår mere som en skygge. Det oversætter jeg i mønsteret, hvis form følger træskærerarbejdet omkring alteret.

Jeg trykker med remazolfarver på 3-4 meter lange baner af hør i forskellige vævninger og kvaliteter. Processen er en vekselvirkning mellem planlagte, mættede farveeffekter i computeren og tests på materialet, som jeg justerer i størrelse og nedtoner i forskellige udgaver af grå.

Sideløbende arbejder jeg med et par andre mønstergentagelser og overtryk af mere løs og undersøgende karakter. De er rettet mod et andet kirkerum, men kan også pege på ideer til rumlig udsmykning til andre steder.