Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På grafisk værksted arbejder Svend Bruun med serigrafitryk af klassiske figurer i et moderne udtryk.

Svend Bruun sporer sin baggrund i serigrafiens verden tilbage til halvtredserne, hvor han som lærling hos Eli Ponsaing lærte håndværket. Senere fik han sit eget værksted, hvor han bl.a. trykte plakater for Kunstindustrimuseet. Til sin kommende udstilling ønsker han at vende tilbage til sine rødder.

Serigrafi er en grafisk fladtryksmetode.  Trykelementet er fintmasket væv af nylon spændt ud over en ramme. Med en skraber trækkes trykfarve hen over vævet og presses igennem de frie masker til det underliggende papir. Normalt trykkes én farve ad gangen, men Svend har valgt at udfordre dette og forfølge det, som normalt vil blive kasseret som fejltryk. I ét tryk anvender han gerne op til tre farver, der blander sig mere og mere for hvert tryk. På denne måde skabes farvevariationer over samme motiv.

Der har altid været noget interessant ved fejltrykkene, som Svend nu tillader sig selv at arbejde med – f.eks. flerfarvetryk eller håndkolorering af figurer på de trykte værker. Bl.a. anvender han et røntgenfotografi af sit eget hofteimplantat. For at tydeliggøre implantatet har han skåret formen ud i karton og i hånden duppet farve på.

Processen med serigrafi-tryk er ikke lineær, og undervejs tvinges Svend til at improvisere og søge nye veje. Problemer i belysningskammeret har medført, at Svend metodisk nærmere sig papirklip. Han har klippet en figur i karton, som han nu kan bruge til at trykke en baggrund, da kartonfiguren bliver hængende i farven.

En anden teknik, Svend gør brug af, er at lave en form for dobbelttryk. Her trykkes den samme figur i farvelag, der varierer en lille smule fra hinanden. Nummer to tryk forskydes en millimeter i forhold til det første tryk, hvormed der skabes en relief-effekt med små skygger, som gør billedet mere levende og skaber dybde.

Værkerne har alle navnet ”Metafor” og adskilles vha. nummerering fra 1-5. I alt skaber Svend fem serier af værker med omkring 10 tryk i hver serie, altså omkring 50 tryk, der alle varierer en smule fra hinanden. Udvalgte værker skal udstilles v. Galleri Lise Bruun, november 2016.