Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Store Formater har Camilla Berner både modelleret støbeforme til en skulpturel elletræspejling og arbejdet med sin kortlægningsfigur af Bellinge Fælleds underjordiske strukturer for den nye bydel. Det stedslige og lokalforankrede er gennemgående tilgang for hendes skulpturer.

Duften af frisksavet elletræ har fyldt atelieret Store Formater, hvor Camilla Berner klargør støbeforme. På arbejdsbordet ligger en oversavet træstub, hvor Camilla trinvis modellerer sin forme op over det barkede træ.

Under opholdet på SVK har Camilla arbejdet med to udsmykningsopgaver, der begge har en stærk lokal og historisk forankring. Med formstøbningerne af elletræet arbejder hun med kunsthistoriens inspiration for kvarteret ved en nybygget tandpleje. Imens griber hun med værket Ball_Bellinge fat i den topografiske historie og synliggør bæredygtige grundstrukturer for Bellinges nye bydel.

”De to værker er meget forskellige i deres udtryk, men bag værkernes tiltag ligger et meget konkret afsæt i stedet og værkernes stedslighed,” forklarer Camilla.

Omhyggelig afstøbning af barkfoldninger
Elmetræsstøbningerne skal installeres foran tandplejen på L.A. Rings Vej i et kvarter navngivet efter danske billedkunstnere. Derfor har Camilla arbejdet med motivet fra Rings maleri Elletrunter (1893) for at synliggøre og koble kunstneren til stedet. Med sit motiv fremviser Ring et udsnit af knoldede elletrunter, der spejler sig i mosevandets overflade. Betoningen af spejlbilledet og dets forvrængninger går igen i Camillas sammenføjning af den overskårne elmetræstamme, hvor de to dele spejler sig i hinanden.

Forberedelserne til støbeformen har krævet nøje planlægning, for den ’levende’ beton har en voldsom kraft, der let vil kunne knække en svagt konstrueret støbeform. Samtidig skal formen for den 1,5 tons tunge figur stadig være medgørlig i processen, så Camilla bygger med både silikone, gips og træafstivere.

”Det svære med en støbeform er, at man skal kunne løfte den af træet bagefter. Der kan fx være et sted, hvor gipsen vil komme for langt rundt og sætte sig fast i et såkaldt undercut,” siger Camilla og viser en af træets mange barkfoldninger. ”Men her er laget af silikone så blødt, at det både kan tage imod aftrykket og komme af igen.”

Forud for selve støbekonstruktionen har Camilla og hendes assistent føjet de to træender sammen med ler, tætnet og udjævnet huller i barken, og til sidst sprøjtet overfladen med et slippemiddel. Herefter dækker de træet med et tykt lag silikone, før de støber en gipskapsel udenom og monterer træbander som støbetekniske afstivere, så formen er klar til skinnerne på cementfabrikken i Aarhus.

Kortlægning af Bellinge Fælled
Opholdet i Store Formater har været præget af de omhyggelige forberedelser med elmetræet, men Camilla har også fået lejlighed til arbejde på udsmykningsopgaven til Bellinge Fælled og dens stedspecifikke forankring.

Værket tager afsæt i den nybyggede bydels bæredygtige principper ved at fremhæve stedets skjulte kvaliteter. Med en skulpturel kortlægning af alle rør- og kabelledninger til el, varme og telefonkabler fremviser Camilla lagene af underjordiske strukturer, der kobler byen sammen. Griddet bygges op i laserskåret akryl, som derefter danner afsæt for en støbning i bronze. Griddet er rejst på højkant henover en stor beton kugle, Camilla også skal have støbt. Stednavnet Bellinge er afledt af ball som er det ældre ord for ’bold, kugle’. Ball regnes for en henvisning til den topografiske landskabsudformning; en knold, hvor der tilbage til stenalderen har været tradition for bosættelser, og altså nu igen med den nye bydel Bellinge Fælled.

”Det bliver også lidt poetisk som prinsen på den lille planet. Her er kloden og nålen, der siger: her er vi,” forklarer Camilla.