Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Til Rungsted Kirke har Martin Nannestad fået til opgave at væve antependium og messehagel – et stykke vævearbejde, der kræver en særlig computerstyret dobby-væv.

Sep. 2015

På væveværkstedet er Martin Nannestad Jørgensen i gang med at færdiggøre et antependium til Rungsted kirke. Martin har i designet af antependiumet taget udgangspunkt i ornamenter i kirkens eget rum; helt konkret træfyldninger under kirkens orgel, som han parafraserer over. Kirkens alter er rigt udsmykket, og Martin har derfor valgt et meget enkelt design, der går i dialog med og afspejler alterets tredeling. Farverne er ligeledes afledt af alteret og er samtidig inspireret af de væsentligste liturgiske farver – grøn, rød, gylden og violet.

Martin væver antependiumet i ét stykke i en blanding af kæde- og skudeffekt; en metode, der bl.a. kendes fra damaskduge. Materialerne er silke og uld, der i sammenspillet får farverne til at changere: ”Det er skiftet mellem mat og blankt – det er en leg med materialets skin”. Metoden kræver mange skafter og tramper, hvorfor Martin benytter en computerstyret dobby-væv. Væven kan løfte og sænke tråde systematisk, således at det bliver muligt at væve med en tråd separat nogle steder for at få farven lagt oven i. Den computerstyrede væv gør det muligt at væve de forskellige figurationer uden at skulle brodere dem på efterfølgende: ”det er for at undgå at sy et lag oven på et andet. Der er noget elegant ved at væve ud i ét stykke”.  

Foruden antependium væver Martin en messehagel. Her er han ligeledes inspireret af træfyldningen, der former de mange kors i stoffet. Den violette messehagel væver han i samme teknik, hvor forskellen i glans mellem silke og uld danner korsformen.