Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anne Nowak har arbejdet i tekstiltrykværkstedet på en installation til Roskilde festivalens 50 års jubilæum. Installationen ophænges i en jernring med en diameter på ca. 4 meter, og herfra hænges stofbanerne med længder på 5-6 meter.

Maj 2022

I forbindelse med Roskilde festivalens 50 års jubilæum opføres tre sammenhængende domer (kupler) tegnet af Yakone Oh. Den ene vil være en plantebaseret restaurant og bar, og min installation opsættes i denne.

Til at begynde med har jeg syet aflagte brugte tekstiler fra Berendsen Textil Service A/S i Roskilde sammen. Tekstilerne har jeg indfarvet med indigo – en naturlig plantefarve, så der anvendes ikke skadelige eller belastende kemikalier til processen. Indigo farven har et udtryk, som er tæt på havets farve.

Projektet er en tekstil installation, der mimer verdenshavene over tid i form af en scenisk oplevelse af havenes klimaforandringer. Dette for at give mit bidrag til debatten, skabe opmærksomhed og udtrykke min personlige bekymring for vores fremtid. “Ocean Curtains” vil med taktilitet, lyd, størrelse og farver delagtiggøre gæsten/beskueren i denne problematik.

Indspark i klimadebatten

Baggrunden for dette er, at mere end halvdelen af verdenshavene ændrer farve inden århundredeskiftet på grund af klimaforandringer (kilde: Massachusetts Institute of Technology (MIT)). Det kan få alvorlige konsekvenser for havets økosystem. De blå og grønne områder i havene forstærkes, således at satellitbilleder vil kunne vise de nye farvenuancer inden år 2100. Jeg belyser denne snigende problematik via en installation bestående af tekstiler, farver, vind og soundscapes.

Installationen vil være et kunstnerisk indspark i et forum, hvor debatten i høj grad koncentreres om personer, statistikker og ekspertudtalelser. Den er et udsagn, baseret på en anderledes sanselig oplevelse og vil give anledning til eftertanke og refleksion ved at afbilde en omsiggribende forandring, som ikke er synlig for det blotte øje. Forandringen betyder ikke desto mindre, at 50% af verdenshavene vil blive påvirket. Blandingen af plante- og dyrearter i forskellige områder vil ændre sig, når temperaturen stiger, og havets overfladefarve vil således blive påvirket af forandringer i planteplankton-fællesskaber forårsaget af den globale opvarmning.