Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

At lave billeder uden et kamera og finde andre måder at skabe billeder på er noget, Christine Clemmesen er ekstremt interesseret i.

Feb. 2013
 
I forbindelse med en række arbejdsophold i udlandet i 2012, har Christine udviklet en ny tilgang til fotografiet, som centrerer sig om scanningen. Hun bruger scanneren som kamera og måler derved bevægelse af en konstrueret overflade. For hende er det fotografiske objekt mere en refleksion end en repræsentation i form af en direkte oplevelse af verden.
 

Christine benytter metoder, der ikke forholder sig til fototeori eller nogen specifik ”skole”. Således afviger hun fra de gængse regler, som typisk anvendes i forståelsen af det fotografiske medium. Hendes scanninger kombineres med analoge og digitale fotos og fotogrammer, som hun udfører i mørkekammeret. Hun arbejder med at udfordre den traditionelle antagelse om, at fotografi udelukkende er et repræsenterende medium. I stedet udfolder og belyser hun processerne i tilblivelsen af billeder, og på den måde nærmer hun sig en idé om fotografiet som et medium, hvis karakteristikker kan strækkes og placeres i samspil med andre kunstneriske discipliner.

”I kombinationerne og overgangene imellem det digitale og analoge er jeg optaget af, hvornår repræsentation bliver til abstraktion. Mit kunstneriske arbejde kan således være med til at genfortolke definitionerne af, hvad et fotografi kan være. Sidestillingerne kan afsløre spørgsmål om det fotografiske objekts status i dag, hvor verden synes overfotograferet, og billeder i stigende grad lever i en virtuel non-objekt kategori.”

I Christines projekt er en tematiseret eller systematisk selv-refleksion undgået til fordel for en personlig og chancedrevet proces. Denne proces handler om at genforhandle betydninger og forblive på kanten af, hvad vi ved og ikke ved, men også på ”kanten” i emotionel forstand.