Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A closet does not connect under the bed

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Billedkunstner, Ester Fleckner, arbejder på en serie træsnit, hvor skabet som konkret objekt på forskellig vis udgør forlæg for værkerne.

Projektet tager sit afsæt i skabet som konkret objekt. I Danmark såvel som i mange andre lande forbindes skabet i overført betydning med det at gemme på ting, indre sandheder, og i forbindelse med “at springe ud” – skabet anvendes ofte som metafor knyttet til identitetskategorier, seksualitet og kønsidentiteter. Skabet fungerer i projektet som et anker eller en krog, hvorfra det bliver muligt at undersøge forskellige emner:

”Jeg er ikke interesseret i skabet som en form for repræsentation, men mere interesseret i at lave nogle sammenstød med skabet. Undersøge og bryde med de logikker, der ligger i de metaforer, som skabet på en eller anden måde er.”

Skabet som anker
Ester har anskaffet 10 gamle skabe, som hun bl.a. har tegnet, fotograferet og lavet afstøbninger af. Det vigtige for hende var her at forholde sig til skabene på alle mulige måder, og hun søgte efter at skabe nogle greb til at bearbejde dem. Ester arbejder med en art kollision med skabet, skiller det ad og søger en abstrakt kortlægning af skabets konstruktion.

Ester Fleckner arbejder på en soloudstilling til Overgaden i januar 2016. Udstillingens værker lægger i forlængelse af Esters tidligere praksis, hvor hun stiller spørgsmål til konstruktion af identitet, seksualitet og køn. Hun undersøger i sine værker, hvordan forskellige samfundsmæssige logikker og normer bliver konstruereret, og hvilken rolle sproget spiller i forhold til kroppen og identitet.

Konstruktionstegninger og træsnit
Inspireret af konstruktionstegninger anvendt indenfor bl.a. snedker- og tømrerfaget, skiller Ester skabene ad i en undersøgelse af skabets indre og ydre. For Ester er konstruktionstegninger interessante, idet de på logisk vis folder genstandene ud, beskriver deres mål og vinkler – hvis man da forstår dette system. For udeforstående er tegningerne utilgængelige, abstrakte tegninger med geometriske figurer. Ester tegner skabene ud fra konstruktionstegningernes princip, dog uden at følge systemets regler. Hendes illustrationer over skabenes konstruktion er således abstraktioner med gentagelser af former, forskydninger og ukorrekte vinkler. Hun ønsker bevidst at bryde systemerne og dermed skabe nye tegninger, hvor skabet som konstruktion bliver et uafklaret spørgsmål.

Ester overfører tegningerne til træsnit. I alt trykker hun 25-30 værker alle med forskellige motiver. Der er tale om flere stykker oversættelsesarbejde i processen. Skabet som konkret objekt oversættes til tegning, og i bevægelsen fra papir til træsnit sker der endnu en oversættelse. Linjer, kompositioner og forskydninger kan ændre sig i overførelsen til et andet medie, og en tegningerne virker visuelt godt på træsnittet. For Ester er det befriende og mindre kontrollere at snitte.

Ester snitter i krydsfinér af birk. Hun vælger bevidst at arbejde med hårdt træ, for at fremkalde tynde linjer. Tidligere har Ester arbejdet med sorte og grå trætryk, men til dette projekt eksperimenterer hun med brunlige farver. Brun er en organisk og varm farve, der associerer til det organiske, kroppen og træet.

På de færdige tryk arbejder Ester med typografi. Fragmenter af sætninger og spørgsmål hives ud af en sammenhæng og får ny betydning, idet de indtræder på træsnittene. Derfor arbejder hun med en stor del transparens i trykfarven, da det ellers ikke vil være muligt at se skriften efterfølgende.