Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Arkitekt Maria Schei Mathisen er optaget af tektonik, og hvad forskellige træmaterialer har af kvaliteter, i forhold til bearbejdelse. Under opholdet i Træværkstedet på SVK ønsker hun specifikt at undersøge udvalgte træsorters egenskaber som møbelmateriale, hvad er de gode til at skabe? Med denne viden, vil hun udvikle en møbelserie bestående af en bænk, en taburet og et hyldesystem uden brug af lim og skruer, men v.hj.a. forskellige stærke samlinger.

Maria er først gået i gang med bænken. Den har hun valgt at udføre i oregon pine, en amerikansk fyrretræssort, der er forholdsvis knastefri og billig og derfor anvendeligt i modelfasen. Hun har først skåret træet ud i stave og samler så de lodrette og horisontale dele af konstruktionen ved at skære de enkelte stave til, så de passer præcist ind i hinanden og spænder hinanden fast.

Inden påbegyndelsen af arbejdet i Træværkstedet har Maria tegnet skitser af de tre møbler, men kun løst. Maria forklarer om sin arbejdsproces: ”Projektet er en skitse i 1:1. Det ville være kedeligt for mig at vide præcist, hvordan det skulle se ud på forhånd, og jeg kan godt lide at finde ud af, hvordan det skal se ud og samles, imens jeg er i gang her på værkstedet og løse udfordringerne i materialet med mine hænder.”

Taburetten og hylden planlægger Maria at udføre i egetræ, fordi det ”ældes smukt, og det har en hårdhedsgrad, der gør, at det er godt at arbejde ret præcist med”. Hun forventer, at det mest udfordrende bliver arbejdet med hyldesystemet, og at sikre at hylderne kan bære en vis vægt, uden at brug af skruer eller lim. Det afprøver hun en løsning på med forskellige samlingsteknikker.