Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1978

Maria Schei Mathisen er uddannet arkitekt ved Det Kongelig Danske Kunstakademis Arkitektskole på afdelingen for Eksperiment og Teknologi i 2008. Hun har siden arbejdet på forskellige tegnestuer og som underviser og censor på NTNU Arkitektskolen i Trondheim.

Projekter af

Arkitekt Maria Schei Mathisen er optaget af tektonik, og hvad forskellige træmaterialer har af kvaliteter, i forhold til bearbejdelse. Under opholdet i Træværkstedet på SVK ønsker hun specifikt at undersøge udvalgte træsorters egenskaber som møbelmateriale, hvad er de gode til at skabe? Med denne viden,… Læs mere